This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Bättre skydd för ensamkommande flyktingbarn

26 juni 2014

Migranter på Medelhavet från bland annat Pakistan, Sudan och Syrien efter att de tagits om hand av italienska marinen. Mars 2014. Foto: UNHCR/A. D'Amato

Ensamkommande flyktingbarn ska i fortsättningen inte behöva skickas tillbaka till ett annat EU-land för att söka asyl. Det föreslår EU-kommissionen idag.
"Barnets rättigheter måste alltid komma först. Därför behöver vi tydligare asylregler för asylsökande barn i EU som kommer hit utan sina föräldrar", säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär för migrations- och asylfrågor, som lägger fram förslaget till lagändringar.

Flera uppmärksammade fall under de senaste åren, då asylsökande barn har skickats tillbaka från ett EU-land till ett annat, har fört upp frågan högt på unionens dagordning. Dagens förslag till förändringar i den så kallade Dublinförordningen, som reglerar vilket EU-land som ska ansvara för en asylansökan, följer på en dom i EU-domstolen förra året. Det går nu vidare till EU:s ministerråd och Europaparlamentet för godkännande.

Förslaget syftar till att stärka rättigheterna för minderåriga som kommer hit utan föräldrar och inte har någon familj i EU. När en minderårig har ansökt om skydd i två olika EU-länder ska ansökan i fortsättningen behandlas i det land där han eller hon befinner sig, så länge som detta är i barnets intresse. Dessutom - när en minderårig befinner sig i ett EU-land, men inte har ansökt om skydd där, måste landet ifråga låta barnet ansöka på plats.

- Genom detta får de snabbare tillgång till asylprocessen. EU:s asylsystem blir på det här sättet säkrare och effektivare för de kanske allra mest utsatta bland oss, säger Cecilia Malmström.

 

MER

Ett längre pressmeddelande på engelska inklusive bakgrund. Sammanfattning av resultat på Cecilia Malmströms område 2010-2014.