This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

EU-insatser mot vapenvåld

21 oktober 2013

EU-kommissionär Cecilia Malmström på måndagens presskonferens. Foto: EU-kommissionen

Tusen personer skjuts ihjäl varje år i EU. Polisen i EU-länderna har idag svårt att spåra de illegala vapnen och lagarna spretar brett kring hur EU-länderna ser på vapenbrott, och kring hur vapen ska förvaras och tas om hand. På måndagen presenterar EU-kommissionär Cecilia Malmström åtgärder som kan genomföras för att minska vapenvåldet.

Det som presenteras är ett så kallat meddelande från EU-kommissionen som preciserar en rad åtgärder som kan drivas igenom på EU-nivå.

"Vi måste över hur vi kan modernisera vapenlagarna i Europa. Idag spretar EU-ländernas lagar för mycket, vilket vållar problem ", säger EU-kommissionär Cecilia Malmström, som ansvarar för säkerhetsfrågor i kommissionen.

Åtgärder som nu ska diskuteras på EU-nivå är bland annat minimistraffsatser för vapenbrott och vapensmuggling, för att se till att dessa brott tas lika allvarligt i alla EU-länder. Dessutom saknas idag gemensamma lagar om att förse nya vapen med serienummer, och det är inte heller olagligt överallt att fila bort dessa. Flera EU-länder saknar regler om att förvara vapen i vapenskåp. Det kan också bli aktuellt med skarpare gemensamma regler för att se till att vapen som skickats för förstöring inte hittar ut på marknaden igen.

"Debatten om tillgången på vapen märkligt frånvarande i Europa. Ofta är USA:s vapendebatt betydligt mera synlig, när vi snarare borde rikta blickarna hemåt. Det finns tillräckligt att göra på hemmaplan för att förhindra att skjutvapen kommer i fel händer", säger Malmström.

Årets många skjutningar i Göteborgsområdet har också satt fokus på smuggling av vapen och vapendelar i små kvantiteter. För att komma åt den typen av verksamhet gäller det att få till bättre samarbete mellan polis och tullmyndigheter över gränserna, och dela information om vapen i omlopp. Det finns idag minst en halv miljon stulna eller förlorade skjutvapen i EU.

I en färsk opinionsundersökning som också presenterades på måndagen, en s k Eurobarometer, säger 57 procent av svenskarna och 58 procent av européerna att de vill se gemensamma minimistandarder i vapenlagstiftningen i EU. 53 procent av EU-medborgarna och 45 procent av svenskarna vill också se striktare reglering av vem som får äga, köpa och sälja skjutvapen.

EU-kommissionen ska undersöka hur behovet ser ut i EU för att förtydliga reglerna kring vilka vapen som ska vara tillåtna för civilt bruk, och vem som får inneha och sälja dem. Idag finns det risk för att kriminella vill komma över vapen där lagstiftningen är mest gynnsam.

MER

Debattartikel på SvD Brännpunkt och meddelandet i sin helhet. Foton och video från måndagens presskonferens, eurobarometer-undersökningen, ett pressmeddelande samt fler frågor och svar.