This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

EU lägger gemensamt asylsystem på plats

12 juni 2013

Europaparlamentets plenisal. Foto: Europaparlamentet

Efter mer än tretton års arbete har EU enats om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Denna vecka röstade Europaparlamentet igenom de sista bitarna i systemet, som ska se till att asylsökande får en rättvis och human behandling oavsett var i unionen de anländer.
"Många har under åren trott att det aldrig skulle ske, att Europa inte skulle lyckas ta sig samman. Nu får vi äntligen ett system för att garantera flyktingars rättigheter, vilket är historiskt", säger EU-kommissionär Cecilia Malmström som ansvarar för flyktingfrågor.

2010, då förhandlingarna om ett asylsystem hade stått still i flera år, lade Cecilia Malmström fram de lagförslag som har legat till grund för arbetet sedan dess. Efter långdragna överläggningar mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd är man nu alltså i mål efter omröstningen på onsdagen.

Tidigare har spretiga och otydliga regler gjort att medlemsländerna har tolkat asylrätten olika, och många länders flyktingmottagande har därför dragits med stora brister. I förhandlingarna har man nu enats kring moderna regler om vem som ska anses vara flykting, till exempel inkluderas förföljelse på grund av kön och sexuell läggning, högre krav på standarden i flyktingmottagandet samt bestämmelser som garanterar den enskildes rätt till tolk och juridiskt ombud. Det införs en maxgräns för hur länge en asylsökande ska behöva vänta på ett beslut.

"På alla punkter innebär de nya reglerna en standardhöjning för Europas flyktingmottagande. Med ett gemensamt system på plats i Europas alla hörn kommer vi kunna erbjuda skydd till fler människor på flykt", säger EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Dublinavtalet, som reglerar att det första mottagarlandet ska avgöra en asylansökan, uppdateras nu som en del av den gemensamma asylpolitiken. Ett nyskrivet stycke säger nu att en asylsökande som riskerar att utsättas för ”förnedrande eller inhuman behandling” aldrig får sändas till ett annat land, även om det var det första mottagarlandet. Särskilt skydd för barn införs också, samt specifika regler för säkerställa att flyktingar bara får frihetsberövas i absoluta undantagsfall.

EU har försökt få ett gemensamt asylsystem på plats sedan 1999. Den absolut sista byggstenen på EU-nivån läggs den 20 juni, då ministerrådet väntas anta det s k Eurodac-systemet för att identifiera asylsökande. Därefter ska de nya lagarna införas i varje medlemsland.

MER

Läs Cecilia Malmströms blogginlägg och uttalande om beslutet. Detaljerad information om vad asylsystemet innebär finns här.