This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Malmström diskuterar korruption i Göteborg

1 mars 2013

Korruption är utbrett i Europa. Snart kommer en rapport om problemets omfattning. Foto: iStockPhoto

Hur stor är korruptionen i Europa? Var och inom vilka områden är problemen störst – kring upphandlingar, inom rättsväsendet eller i vården? På tisdag samlar EU-kommissionär Cecilia Malmström experter och myndighetspersonal från en lång rad EU-länder i Göteborg för att reda ut hur det står med korruptionen i Europas olika hörn.

I sommar släpper EU-kommissionen en stor rapport om korruptionen i EU:s medlemsländer, den första i sitt slag. Inför rapporten behövs nu en överblick – vilka konkreta problem står länderna inför, inom vilka områden anser de att korruptionen är mest utbredd, och vilka bra och dåliga erfarenheter har man av att bekämpa problemet? Detta diskuteras på mötet i Göteborg tisdagen den 5 mars.

"Lika mycket pengar som en hel EU-budget varje år – så mycket försvinner enligt försiktiga beräkningar genom korruption i Europas länder. Korruption är en sjukdom som urholkar förtroendet för demokratiska institutioner och gynnar den organiserade brottsligheten. Diskussionerna i Göteborg kommer ge oss bättre inblick i hur stort problemet är och vad vi kan göra åt det", säger EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Enligt vissa beräkningar kostar alltså korruptionen i EU-länderna sammanlagt 120 miljarder euro per år, alltså ungefär en procent av ländernas sammanlagda BNP. I en Eurobarometer-undersökning förra året uppgav tre fjärdedelar av EU-medborgarna att de ser korruption som ett stort problem i sina länder. Nästan hälften av européerna menar att korruptionen har ökat under de tre senaste åren.

På mötet i Göteborg kommer arbetsgrupper diskutera olika specifika ämnen, t ex partibidrag, korruption inom näringslivet, skydd av s.k. whistleblowers och hur korruptionsfall utreds i olika länder.

Cecilia Malmström öppnar mötet på tisdagsmorgonen. Talar gör även Martin Valfridsson, statssekreterare vid Justitiedepartementet, samt professor Bo Rothstein och docent Nicholas Charron vid Göteborgs universitet. Mötet arrangeras tillsammans med QOG-institutet vid Göteborgs universitet som bedriver forskning kring bland annat korruption, dess orsaker och effekter.

På mötet deltar representanter från myndigheter, universitet, näringsliv, civilsamhälle och media från sammanlagt 14 EU-länder: Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Irland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Sverige och Storbritannien. Ett liknande möte för övriga 13 EU-länder samt Kroatien organiserades i Bulgarien i december förra året.

Under besöket i Göteborg föreläser Cecilia Malmström också om EU:s gemensamma asylpolitik hos Utrikespolitiska föreningen vid Göteborgs Universitet, måndagen den 4 mars.

MER

Läs mer om EU:s arbete mot korruption samt förra årets Eurobarometer i ämnet.