This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Europas framtid i blickfånget

21 februari 2013

Deltagarna anländer till diskussionerna om EU:s framtid på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Foto: EU-kommissionen

Vilka är de viktigaste frågorna som EU borde samarbeta kring just nu? Vad borde unionen fokusera på de kommande åren? På två diskussionsforum i Sverige och Italien diskuterades Europas framtid av skolelever och allmänhet, tillsammans med EU-kommissionär Cecilia Malmström. Under det europeiska medborgaråret 2013, och inför valen till Europaparlamentet nästa år, har kommissionen lanserat en lång serie debatter i alla 27 medlemsländer.

I Göteborg den 18 februari diskuterade Cecilia Malmström med trehundra unga från skolor i regionen hur EU bör se ut år 2020. Tio gymnasieskolor och en rad ungdomsorganisationer deltog i evenemanget, som hölls på Hvitfeldtska gymnasiet. Riksdagsledamöter samt lokal- och regionalpolitiker satt i publiken. Deltagarna diskuterade en rad aktuella teman med EU-anknytning i mindre arbetsgrupper, och tog fram förslag till åtgärder.

Deltagarna pekade ut klimatförändringarna och den ekonomiska krisen som de områden som EU bör koncentrera sig mest på framöver. Man vill se strängare straff för länder som bryter mot utsläppslagar och större satsningar på energieffektivitet i Europa. När det gäller att hålla sig uppdaterad om EU-frågor underströk deltagarna att de främst får information via sociala medier – ännu en lärdom att dra för EU:s institutioner. Diskussionen fördes också samtidigt på Twitter, under hashtaggen #cdSWE.

"Det har varit enormt inspirerande att få ta del av det brinnande engagemang som deltagarna har visat här idag. Särskilt intressant var att flera av grupperna har lyft fram fördjupat europeiskt samarbete och vikten av att försvara de grundläggande europeiska värderingarna i tider av kris och främlingsfientlighet”, sade EU-kommissionär Cecilia Malmström efteråt.

Senare samma vecka diskuterades säkerhets- och migrationsfrågor på ett liknande dialogmöte i italienska Turin, med allmänheten och stadens borgmästare Piero Fassino. Diskussionerna cirklade kring EU:s samarbete i kampen mot brottslighet, korruption, narkotikasmuggling och terrorism, samt samarbetet kring migrationsfrågor och behandling av asylsökande.

"Vilken morgon! En massa frågor och idéer om asyl, migration, organiserad brottslighet och grundläggande rättigheter", twittrade Cecilia Malmström efter mötet.

Resultaten och idéerna från dialogmötena ska födas in i framtida lagförslag från EU-kommissionen. Mötet i Göteborg gav resultat direkt – redan på EU-kommissionens möte dagen därpå, den 20 februari, tog Cecilia Malmström upp arbetsgruppernas förslag.

"Diskussioner i kollegiet om klimat och energi. Jag framför tankar från #cdSWE om ett nytt dyrare utsläppssystem och behovet av europeiskt ledarskap" twittrade Malmström under kommissionsmötet.

MER

Se video från evenemangen i Göteborg och Turin. Här finns hela listan över årets dialogmöten runtom i Europa. Diskussionen på sociala medier parallellt med mötet i Göteborg finns samlade i denna Storify-sammanställning.