This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Samlat EU-grepp om IT-säkerhet

7 februari 2013

Presskonferens med EU-kommissionens viceordföranden Neelie Kroes och Catherine Ashton samt Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. Foto: EbS

IT-brottsligheten ökar för varje dag. Uppskattningsvis en miljon människor per dag faller offer världen över. EU-kommissionen presenterade på torsdagen sin IT-säkerhetstrategi med förslag på åtgärder för att förbättra skyddet av strategisk infrastruktur, e-myndigheter och av medborgarnas nätanvändande mot cyberattacker och den organiserade brottsligheten. 

Den föreslagna strategin är ett gemensamt förslag från Neelie Kroes, Catherine Ashton och Cecilia Malmström. Strategin beskriver EU: s vision, förtydligar roller och ansvar och fastställer åtgärder som krävs för ett starkt och effektivt skydd av medborgarnas rättigheter. Syftet är att göra EU: s online-miljö till den säkraste i världen.

"I strategin presenteras konkreta åtgärder för att drastiskt minska brottsligheten. I flera EU-länder saknas de nödvändiga verktygen för att spåra upp och bekämpa organiserad brottslighet på nätet. Samtliga medlemsstater bör inrätta effektiva nationella IT-brottsenheter som kan dra nytta av expertisen och stödet från det nya europeiska centret mot IT-brott, EC3" säger Cecilia Malmström i en kommentar.

MER

Läs en sammanfattning av förslagen till nya regler här, samt strategin i sin helhet.