This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Korrespondens

Det sökbara registret innehåller Cecilia Malmströms korrespondens (brev och mejl) med organisationer, företag, ministerier och enskilda som skriver i tjänsten. Vi offentliggör så stor del av korrespondensen som möjligt. När det gäller brev från allmänheten kan du dock bara se ärenderaden, eftersom deras direkta samtycke krävs för att vi ska kunna offentliggöra hela brevet.

Svaret från Cecilia Malmström eller hennes medarbetare visas tillsammans med det ursprungliga brevet så snart det har skickats. Om vi får mycket post kan det ta ett tag innan breven läggs in i databasen.

Du kan söka i databasen på ord eller meningar i breven. Om du har frågor om Cecilia Malmströms korrespondens kan du fylla i kontaktformuläret här.