This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Backgrund & CV

Cecilia Malmström

Jag bor i Bryssel med min man och våra tvillingar. Sedan februari 2010 är jag EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, det vill säga polissamarbete, gränskontroll, asyl och migration. Det innebär att jag leder EU:s arbete mot internationell brottslighet och människohandel. Jag arbetar också för att EU ska ha en gemensam asyl- och migrationspolitik.

Jag är född 1968 och är delvis uppvuxen i Frankrike. Dessutom har jobbat i Tyskland och Spanien.

Mitt intresse för Europafrågor har sitt ursprung i ett par avgörande händelser. Den första var när mina föräldrar tog med mig till Normandie för att titta på de enorma krigskyrkogårdarna, där soldater från andra världskriget ligger begravda – bland annat några av mina klasskamraters släktingar.

En annan var när jag bodde i Barcelona och min väninna Blanca berättade hur hennes mormor tog med henne till källaren för att sjunga katalanska barnvisor. Det var nämligen förbjudet under Francos fascistiska diktatur.

Dessa erfarenheter väckte mitt intresse för Europafrågor. Senare doktorerade jag i statskunskap vid Göteborgs universitet och jobbade där i flera år som forskare och lärare i europeisk politik. Mellan 1999 och 2006 var jag ledamot i Europaparlamentet, där jag främst arbetade med utrikespolitik, mänskliga rättigheter, EU:s utvidgning och konstitutionella frågor. År 2006 utsågs jag till Sveriges EU-minister och ansvarade bland annat för Lissabonfördraget, EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, översynen av EU:s budget och att förankra EU-medlemskapet hos allmänheten. Under 2009 samordnade jag förberedelserna och genomförandet av Sveriges ordförandeskap i EU.

Här kan du läsa mitt cv pdf - 25 KB [25 KB] English (en)