14/11/2014

Ścieżka nawigacji

Budżet i programowanie finansowe

Główne cele

Nie tracąc z oczu priorytetu, jakim jest dla mnie poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej, czyli budowanie konsensusu, chciałbym postawić przed sobą ambitne i dalekowzroczne cele, które będą obejmować przede wszystkim:

Budżet na rok 2011 i dalsze lata

Doprowadzenie do bezproblemowego przyjęcia budżetu na rok 2011 i dalsze lata zgodnie z zasadami przewidzianymi w nowych ramach instytucjonalnych wynikających z traktatu lizbońskiego. Więcej informacji Więcej informacji

Ramy finansowe 2007-2013

Aktywne zarządzanie obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi w celu lepszego wykonania budżetu rocznego i realizacji czekających nas ważnych zadań. Więcej informacji Więcej informacji

Finanse UE po roku 2013

Doprowadzenie do osiągnięcia konsensusu międzyinstytucjonalnego w sprawie kolejnego pakietu finansowego obejmującego nowe, zreformowane wieloletnie ramy finansowe. Więcej informacji Więcej informacji

Przegląd unijnych zasad finansowania

Komisja powinna również przedstawić wyniki dokonywanego co trzy lata przeglądu rozporządzenia finansowego i jego przepisów wykonawczych. Więcej informacji Więcej informacji