This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Sti

Klimaindsatsen skal integreres i EU's budget og politikker

Klimaforandringer kan kun bekæmpes effektivt, hvis alle politikker bidrager til det. EU skal sikre, at indsatsen for at reducere emissionerne fra én sektor ikke udlignes af tiltag, der øger emissionerne fra en anden. Der skal være sammenhæng i den overordnede indsats. Derfor skal klimabeskyttelsen gøres til en del af hver enkelt politik - det som populært kaldes klimamainstreaming.

Klimaindsatsen skal integreres i store udgiftsområder og nøglesektorer

Europa-Kommissionens forslag til EU's næste flerårige finansielle ramme, som dækker perioden for 2014-2020, er et stort skridt fremad for klimamainstreaming, fordi det sikrer, at der tages hensyn til klimaforandringer i EU-budgettets store udgiftsområder og nøglesektorer.

Dette vil fremskynde EU's overgang til et klimavenligt og energi- og ressourceeffektivt samfund. "Jeg er overbevist om, at EU vil være de første i verden til at integrere klimaindsatsen i det samlede budget, hvis forslaget accepteres", siger Connie Hedegaard. "Dermed går kampen mod klimaforandringer ind i en ny fase. Kommissionen foregår andre med et godt eksempel."

Det foreslåede budget, som blev forelagt den 29. juni 2011, udgør ca. 1 000 mia. euro for perioden 2014-2020 og øger andelen af klimarelaterede udgifter til mindst 20 %, dvs. mere end tre gange det nuværende niveau.

Vi skal vælge løsninger, der gavner klimaet, energisikkerheden og jobskabelsen

"Når vi investerer i en bæredygtig fremtid, skal vi vælge løsninger, der på samme tid kan gavne klimaforandringer, energisikkerhed og jobskabelse. Nogle siger, vi ikke har råd til det. Jeg siger, at vi ikke har råd til at lade være", tilføjer Connie Hedegaard.

Nyttige links:

Seneste opdatering: 04/11/2014 | Til toppen