This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Vi har lagt kursen mod færre udledninger i shippingbranchen"

Shipping-skib © CC BY-SA Beat Strasser

I dag tog Kommissionen det første skridt i bestræbelserne på at mindske udledningen af drivhusgasser i shippingbranchen. Den har fremsat et lovgivningsforslag om fra 2018 at kræve, at ejerne af store skibe, der benytter EU-havne, skal overvåge og indberette skibenes årlige kuldioxidemissioner (CO2).

Kommissionen offentliggjorde også en meddelelse, der fastsætter strategien for at tage hånd om og mindske disse udledninger, helst på globalt plan.

Connie Hedegaard udtaler: "I dag udstikker vi en klar kurs mod færre drivhusgasudledninger fra skibsfart. EU's overvågningssystem vil bringe miljømæssige og økonomiske fordele for shippingbranchen ved at øge åbenheden om udledninger og ved at tilskynde skibsejere til at mindske dem. Initiativet er fuldt på linje med de seneste forslag om globale standarder for brændstofeffektivitet og markedsbaserede foranstaltninger, der drøftes i Den Internationale Søfartsorganisation. Det er en afgørende betingelse for, at der kan føres en oplyst diskussion om branchens reduktionsmål i EU og på verdensplan, at der foretages en solid overvågning, indberetning og kontrol af udledningerne."

Forslaget vil indføre en fælles EU-ramme for indsamling og offentliggørelse af kontrollerede årlige data om CO2-emissioner fra alle store skibe (over 5 000 bruttotons), der anvender EU-havne, uanset hvor skibene er indregistreret.

Skibsejerne vil skulle overvåge og indrapportere den kontrollerede mængde CO2, der udledes af deres store skibe på rejser til, fra og mellem EU-havne. Ejerne vil også skulle levere visse andre oplysninger, f.eks. data til beregning af skibenes energieffektivitet.

Det foreslås, at reglerne anvendes fra den 1. januar 2018.

Siim Kallas, Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for mobilitet og transport, udtaler: "Vi er enige i, at shippingbranchen skal bidrage til indsatsen for at nedbringe drivhusgasudledningerne, helst gennem globale tiltag, som giver den største miljøeffekt og er økonomisk fornuftige. I en verdensomspændende branche som søtransport kan det bedst opnås gennem Den Internationale Søfartsorganisation. Med udgangspunkt i den politiske kurs, der er udstukket i dag, vil EU sammen med sine globale partnere fortsætte sine bestræbelser på at nå frem til en samlet international løsning. Dagens forslag er et stort bidrag til Den Internationale Søfartsorganisations indsats for at begrænse brændstofforbruget og øge skibenes brændstofeffektivitet og indeholder bl.a. tekniske og markedsbaserede instrumenter til at nå disse mål."

Læs mere:

Seneste opdatering: 04/11/2014 | Til toppen