This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Kvoteoverskud understreger behovet for hurtig backloading"

16/05/2013

Connie Hedegaard

Drivhusgasemissionerne fra anlæg, som deltager i EU's emissionshandelsordning (EU ETS), faldt med 2% sidste år ifølge oplysningerne i EU's register.

Klimakommissær Connie Hedegaard siger: "Den gode nyhed er, at der igen er sket et fald i emissionerne. Den dårlige nyhed er, at ubalancen mellem udbud og efterspørgsel af emissionskvoter er blevet større på grund af rekordstor brug af internationale kreditter. Her ved starten af fase 3 er der et overskud på næsten to mia. kvoter. Det er Kendsgerninger, som understreger behovet for, at Europa-Parlamentet og Rådet handler hurtigt for at udskyde bortaktioneringen af kvoter".

Emissionsdata for 2012

EU ETS omfatter mere end 12 000 kraftværker og fremstillingsvirksomheder i de 27 EU-medlemsstater samt Norge og Liechtenstein, og fra 2012 omfatter ordningen også emissioner fra luftfartsselskaber, som foretager flyvninger mellem lufthavne i disse lande og områderne i nærheden. De verificerede drivhusgasemissioner fra stationære anlæg har fortsat deres fald til 1,867 mia. ton CO2-ækvivalenter sidste år, hvilket er ca. 2 % under 2011-niveauet.

Første år med emissionskrav til luftfartsoperatører

De verificerede emissioner fra luftfartsselskaber er på næsten 84 mio. ton. Hovedparten af luftfartsoperatørerne, som står for over 98 % af de luftfartsemissioner, der er omfattet af EU ETS i 2012, har taget de skridt, der på nuværende tidspunkt er nødvendige med henblik på overholdelse af EU ETS-lovgivningen. I overensstemmelse med bestemmelserne i EU's afgørelse om en midlertidig fravigelse fra emissionshandelsdirektivet (den såkaldte "stop the clock"-afgørelse) behøver luftfartsoperatørerne i 2012 udelukkende at overholde kravene med hensyn til flyvninger inden for Europa, og i givet fald må de også tage yderlige skridt til at returnere gratis tildelinger for flyvninger uden for Europa senest den 27. maj.

Alle overtrædelser vil blive undersøgt af de kompetente myndigheder i de ansvarlige medlemsstater i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

Overskuddet af kvoter fordoblet i 2012

Ved udgangen af 2011 var kvoteoverskuddet på ca. 950 mio. En kombination af brugen af internationale kreditter, bortauktionerede fase 2-kvoter og tiloversblevne kvoter i reserven for nytilkomne samt salg af fase 3-kvoter for at tilvejebringe midler til NER300-programmet og tidlig bortauktionering af fase 3-kvoter har resulteret i et samlet overskud på næsten 2 mia. kvoter ved udgangen af 2012.

Yderligere oplysninger:

Seneste opdatering: 04/11/2014 | Til toppen