This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Sti

1

Meddelelse

Connie Hedegaard: "Reformen af den fælles landbrugspolitik, der fremlægges i dag, er et vigtigt skridt fremad"

Connie Hedegaard hilste Kommissionens landbrugsforslag, der fremlægges i dag, velkommen som "et vigtigt skridt fremad, ikke kun for Europas landbrug, men også for klimaændringspolitikken på verdensplan."

Hun forklarede: "Med den nye fælles landbrugspolitik slår Kommissionen et vigtigt princip fast: fælles midler til fælles bedste. Det betyder, at 30 % af den direkte støtte bliver betinget af grønnere landbrugsmetoder, såsom afgrødediversificering eller vedligehold af græsarealer uden for omdrift samt sikring af, at mindst 7 % af landbrugsarealerne bibeholdes som naturreservater eller –landskaber. Derudover skal mindst 25 % af midlerne til udvikling af landdistrikter bruges til klimarelaterede projekter."

Læs mere:

Seneste opdatering: 04/11/2014 | Til toppen