This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Sti

2

Nyheder

Vanskeligt, men muligt at mobilisere 100 mia. USD årligt fra 2020 til klimatiltag i udviklingslande, siger rapport fra Kommissionen

Early morning landscape of river and tidal marsh © Getty Images/Lifesize/Thomas Northcut

I et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om forøgelse af den internationale finansiering af klimatiltag efter 2012 ("Scaling up international climate finance after 2012") bekræftes det, at det vil være vanskeligt at mobilisere 100 mia. USD om året senest i 2020, men at det kan lade sig gøre med det rette mix af offentlig finansiering, midler fra de internationale kulstofmarkeder samt private midler og med hjælp fra udviklingsbankerne. Finansieringen af klimatiltag skal gå hånd i hånd med udviklingsbistand, og der er behov for en solid international koordination for at sikre, at pengene bruges effektivt.

Klimakommissær Connie Hedegaard har erklæret, at "EU er allerede godt i gang med tilrådighedsstillelsen af sin "hurtige startfinansiering" i perioden 2010-2012. Og vi vil også yde vores bidrag til finansieringen af klimatiltag på længere sigt. Der er behov for både privat og offentlig finansiering fra EU og andre dele af den udviklede verden til støtte for emissionsbegrænsende foranstaltninger og udviklingslandenes tilpasning til klimaforandringer". Økonomi- og finanskommissær Olli Rehn har fremhævet, at "mange avancerede økonomier kommer til at stå over for alvorlige finanspolitiske problemer i årene fremover. Derfor kan denne indsats ikke finansieres af det offentlige alene. Vi har brug for innovative finansieringskilder fra især den private sektor og kulstofmarkederne. Vi skal gøre bedst mulig brug af innovative finansieringsmekanismer i tæt samarbejde med udviklingsbankerne".

Læs mere:

Seneste opdatering: 04/11/2014 | Til toppen