This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Sti

2

Nyheder

Emissionskvotehandel: regler for midlertidig gratis tildeling af kvoter til energisektoren vedtaget

Woman with pug © Getty Images/Polka Dot/Jupiterimages

Fra begyndelsen af tredje fase i EU's emissionshandelssystem (2013-20) vil energisektoren i princippet skulle købe alle sine emissionskvoter. Frem til 2019 kan 10 medlemsstater1 dog vælge at tildele et begrænset antal gratis kvoter til kraftværker i stedet for at sælge kvoterne til dem. Kommissionens afgørelse, som vedtages i dag, fastsætter de regler, som medlemsstaterne skal følge, hvis de vælger at tildele gratis emissionskvoter, og den ledsages af en meddelelse med yderligere vejledning om, hvordan de ansøgninger, der modtages, vil blive vurderet.

Afgørelsen fastsætter regler for tildelingen af gratis emissionskvoter til kraftværker, som opfylder kriterierne. Den blev enstemmigt godkendt af medlemsstaterne i november 2010 under mødet i EU-udvalget for klimaforandringer, hvor alle medlemsstaterne er repræsenteret, og blev formelt vedtaget af Kommissionen i dag.

Meddelelsen beskriver de elementer, som Kommissionen skal vurdere, når den modtager en ansøgning om gratis tildeling til energisektoren. Meddelelsen giver også nøjere oplysninger om de forskellige dele af de retlige bestemmelser.

Læs mere:

Seneste opdatering: 04/11/2014 | Til toppen