This site has been archived on 20/11/2014
20/11/2014

Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

ЕС приема цялостен подход към кризата в Сирия

ЕС приема цялостен подход към кризата в Сирия
24.06.2013 г.  - 

Европейската комисия и Службата за външна дейност на ЕС ще предприемат всеобхватни мерки в отговор на конфликта в Сирия, съчетаващи хуманитарна помощ, подпомагане за устойчиво разрешаване на кризата, предотвратяване на нестабилността в региона под въздействие на конфликта и смекчаване на последиците за Европейския съюз.

Като част от процеса ЕС мобилизира своите финансови инструменти. Европейската комисия реши да отпусне допълнителни 400 млн. евро за хуманитарните, икономическите и свързаните с развитието нужди в Сирия и съседните ѝ страни. В резултат на това общият размер на помощта от ЕС ще достигне 1,25 млрд. евро.

По-конкретно Комисията предлага:

  • подкрепа за политическо разрешаване на конфликта (конференция Женева II за Сирия);
  • осигуряване на достъп до хуманитарна помощ за всички засегнатите от войната райони;
  • увеличаване на финансовата помощ с около 400 млн. евро през 2013 г.;
  • разработване на дерогации на режима на санкции за осигуряване на подкрепа за населението;
  • подкрепа на ООН за справяне с нарушенията на правата на човека и международното хуманитарно право;
  • насърчаване на солидарността с особено уязвими лица, които могат да бъдат предложени за презаселване на територията на ЕС;
  • предотвратяване на радикализацията на гражданите на ЕС и справяне с чуждестранните бойци от Съюза, пътували до зоната на конфликта;
  • подготовка за етапа на възстановяване след конфликта.