This site has been archived on 20/11/2014
20/11/2014

Какво ново?

RSS абонаментRSS абонамент

Комисар Георгиева дава актуална информация за реакцията на Европа при епидемията от холера в Хаити

Комисар Георгиева говори на пресконференцията в Брюксел © ЕС
18.11.2010 г.  - 

На пресконференция, състояла се днес в Брюксел, европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, Кристалина Георгиева, изрази безпокойството си относно епидемията от холера, която се разпространява в Хаити, и обясни каква е европейската реакция по отношение на тази криза. Както обясни комисар Георгиева на пресконференцията, ситуацията с холерата в Хаити се влошава. Броят на заболелите и хоспитализирани лица рязко се е увеличил през последната седмица. По-голямата част от страната е засегната от епидемията. Смъртността продължава да е изключително висока на много места, особено на север. Системата за обществено здравеопазване е все по-претоварена, въпреки значителната помощ на международната общност. През последната седмица Комисията засили хуманитарното си присъствие в Хаити, като назначи нови медицински експерти и мобилизира финансова помощ в размер на 12 милиона евро, вече осигурени за този тип ситуации, в помощ на партньорите си в Хаити. Механизмът на ЕС за гражданска защита също беше задействан и вече съфинансира транспортирането на материалната помощ, осигурена от Франция. Очаква се да пристигне помощ и от други държави-членки в следващите часове. Екип за хуманитарна помощ и гражданска защита, назначен от Комисията, действа в Хаити. Основният акцент на действията на Комисията е спасяване на живота на хората чрез правилно лечение на заразените; подобряване на достъпа до питейна вода и насърчаване на по-добри хигиенни практики; повишаване на осведомеността сред населението и властите относно начините, по които се разпространява холерата и начините, по които това може да се предотврати; и не на последно място, подкрепа за епидемиологично наблюдение, за да се знае къде и как се развива епидемията.