Evropská komise

Evropská komise

Evropská komise

Komisař Š.Füle k úmrtí Václava Havla

Komisař Š.Füle k úmrtí Václava Havla

V osobě bývalého prezidenta Václava Havla odešel státník evropského formátu, který se významně zasloužil o znovusjednocení Evropy. Zároveň vždy dbal na to, aby EU při svém rozšiřování i v rámci prohlubování integrace plně reflektovala zájmy všech svých občanů. Svou prací a svými postoji ukázal cestu, jak může občanská společnost přispět k transformaci politickeho systemu.  Tento jeho odkaz překračuje hranice Evropy a je inspirací v boji proti totalitě v kterékoliv části světa.