This site has been archived on (12/11/2014)
12/11/2014

Cale de navigare

Contributia fondurilor europene la integrarea populaţiei Roma

Integrarea comunităţii Roma:participare, parteneriat, responsabilitate

Mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință despre cum putem face astfel încât fondurile europene să contribuie mai bine la integrarea populației roma, pretutindeni în Europa.

Suntem cu toții conștienți că acesta este un subiect complex, de actualitate pe agenda politică a Europei.

De aceea, înainte să mă refer la contribuția pe care o pot avea fondurile pentru agricultură și dezvoltare rurală, aș dori să subliniez trei aspecte:

-       1. Se estimează că sunt în jur de 10-12 milioane de etnici Roma în Uniunea Europeană. Sunt cetățeni europeni și au aceleași drepturi și responsabilități ca orice alți cetățeni europeni… Vorbim aici de valori europene pe care trebuie să fim în măsură să le împărtăşim, indiferent de problemele pe care le avem de rezolvat. Este adevărat, o parte a populației Roma trăiește în condiții socio-economice foarte proaste și se confruntă cu fenomene de excluziune socială. Cunoașteți angajamentul Comisiei Europene pentru apărarea drepturilor fundamentale ale romilor, în calitatea lor de cetăţeni ai Uniunii Europene și pentru sprijinirea integrării lor sociale și economice. Responsabilitatea principală pentru integrarea romilor revine însă Statelor Membre.

-       2. Suntem cu toții de acord că alocarea fondurilor europene și buna lor folosire pentru integrarea populației roma este o necesitate. Dar nu ne putem aștepta ca aceste fonduri să rezolve toate problemele. Vorbim despre instrumente care pot fi mai bine folosite, mai bine țintite, mai bine coordonate. Dar sunt doar instrumente, al căror rost este să sprijine aplicarea unor politici publice solide și coerente, înţelese şi acceptate de opinia publică, atât la nivel european cât și la nivel național. Combaterea excluziunii sociale nu este doar o chestiune de bani. Nu poate fi tratată precum măsurile de combatere a sărăciei. Presupune o responsabilizare a societății, sunt aspecte care țin de legislație și de coordonarea politicilor de educație, de angajare, de incluziune socială, de sănătate. Presupune, nu în ultimul rând, un efort conștient de comunicare publică sădind semințele unei schimbări de mentalitate.  Iar pentru asta, primii care ar trebui să creadă în necesitatea acestei schimbări de mentalitate, sunt cei care o promovează.

-       3. Pentru că am vorbit de responsabilizarea societății aș dori să subliniez un alt aspect: riscul de de-responsabilizare a comunității. Comunitatea romă are nevoie de lideri angajați care lucrează pentru membrii ei. Comunitatea trebuie responsabilizată. În definirea și aplicarea politicilor publice care vizează integrarea Romilor, statul trebuie să lucreze în parteneriat cu liderii comunității roma, construind pe bunele exemple existente. Integrarea nu se face în birou ci în comunitate, lucrând cu comunitatea. Ştiu că este mai uşor de spus decât de făcut, dar fără o cunoaştere, înţelegere şi acceptare reciprocă, între comunitate şi societate, eforturile de integrare riscă să fie praf în vânt. 

Acestea sunt aspectele pe care le am în vedere și atunci când vorbim despre contribuția pe care politica de dezvoltare rurală o are în acest efort de coordonare a politicilor europene pentru integrarea populației Roma.

Chiar dacă politica de dezvoltare rurală nu este o politică socială, aceasta contribuie la crearea de locuri de muncă, la creșterea calității vieții în mediul rural.

-       Sprijină înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, promovează antreprenorialul, susține modernizarea și restructurarea exploatațiilor agricole.

-       Finanțează programe de instruire, de diversificare a activităților economice, investiții în servicii de bază pentru economia și populația rurală.

-       Programul LEADER - deosebit de important şi ca instrument de incluziune economică și socială - susține inițiative locale implementate de rețele de actori locali, în proiecte în care comunitățile rurale decid asupra propriilor priorități de dezvoltare.

Acestea sunt mijloacele prin care politica de dezvoltare rurală promovează dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale, contribuind la incluziunea socială  a grupurilor defavorizate, intre ele numărându-se și comunitățile roma. 

Ce anume se finanțează rămâne însă la alegerea statelor membre, alegeri strategice făcute în cadrul unui program național de dezvoltare rurală. 

Pentru elaborarea acestui program, în unele state membre, ministerul agriculturii s-a consultat cu agențiile guvernamentale responsabile cu integrarea romilor. Organizații de romi au fost direct implicate în pregătirea documentelor programatice și fac parte din comitetele de monitorizare ale acestui program.

Rezultatul este că proiectele care creează locuri de muncă pentru persoane din grupurile defavorizate inclusiv roma, primesc câteva puncte în plus în evaluare. Este o posibilitate care ar putea fi explorată și de alte state membre.

Mă voi asigura că Politica Agricolă Comună post 2013 va menține aceste instrumente și va oferi statelor membre posibilitatea de a alege și a pune în practică măsuri mai bine țintite, care răspundă mai bine nevoilor locale și nevoilor grupurilor defavorizate. Un mai mare accent va fi pus pe acțiunile de informare, de instruire, de creștere a capacității de iniţiativă economică sau sociaă a grupurilor defavorizate, astfel încât acestea să fie mai bine înzestrate în competiția cu actorii mai dinamici din mediul rural.  

Ştiţi foarte bine că o abordare integrată a nevoilor locale are un impact mai bun decât una sectorială. Este una dintre situaţiile în care avem nevoie de o mai bună sinergie între politicile sociale, de coeziune şi de dezvoltare rurală ale Comisiei Europene. În acest sens, am iniţiat un demers căruia li s-au alăturat şi comisarii Hahn, Andor şi Damanaki într-o încercare de a realiza o mai bună complementaritate între instrumentele financiare ale politicilor europene.

Cheia de boltă a oricărei soluții care să ducă la o mai bună integrare a comunității roma, rămâne însă participarea liderilor ei, a organizațiilor, în acest proces, de la început până la sfârșit, ca parteneri egali și egal responsabili de impactul acestor programe.

Vă mulțumesc pentru atenție !

Ultima actualizare: 01/04/2015 |  Începutul paginii