This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Navigációs útvonal

További eszközök

Új utakon a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

16/12/2010

Az EU új stratégiát dolgozott ki annak az uniós célnak az elérésére, hogy 2020-ig 20 millió embert sikerüljön kiemelnie a szegénységből.

Több mint 80 millió embert fenyeget a szegénység az EU területén. A gazdasági válság még súlyosbította a helyzetet, mivel hatása a legkiszolgáltatottabbakat sújtotta a legerősebben. Ha az EU el szeretné érni a 2020-ra kitűzött céljait Az előző linken elérhető szöveg fordításai  Az előző linken elérhető szöveg fordításai , már most munkához kell látnia.

A Bizottság azt javasolja, hogy az EU hozzon létre európai platformot a szegénység és a társadalmi kieresztés ellen   . A platform ösztönözni fogja új munkamódszerek alkalmazását, és segíteni fogja a kormányokat és a többi érintett felet hatékonyabb és újszerű megoldások kidolgozásában.

Jóllehet a szegénység elleni küzdelem a tagállamok hatáskörébe tartozik, az EU-szintű céloknak és közelítésmódoknak köszönhetően a tagállami szakpolitikai intézkedések - például a gyermekszegénység és a hajléktalanság elleni fellépések - hatékonyabban valósulnak meg.

A Bizottság most az innovációt kívánja a szociálpolitika szolgálatába állítani. Először kis projekteket tervez, hogy fel lehessen mérni az új szakpolitikai megoldásokban, illetve az esetleges reformokban rejlő lehetőségeket. A cél az, hogy az EU országai tanuljanak egymás tapasztalataiból, és finomítsák szociálpolitikáikat, hogy minél nagyobb hatást érjenek el velük.

A következő években, de különösen 2011-12-ben számos kezdeményezés indul útjára. A tervezett intézkedések között szerepel az önkéntes munka koordinálása, az információáramlás elősegítése, új jogszabályok kidolgozása és különböző projektek finanszírozása. Célzott intézkedések is várhatók a legveszélyeztetettebb csoportok - többek között a fiatalok, a fogyatékosok, a kisebbségi csoportok, például a romák - megsegítésére.

A szegénység elleni küzdelem erősítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy többet kell költeni e célra. A fő cél az, hogy reformok révén hatékonyabbá váljon a szociálpolitika. Ha nagyobb hangsúlyt kap a szociális területen az innováció és a kísérletezés, az EU és tagállamai könnyebben felmérhetik, hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokkal a legtöbb eredményt elérni.

Ezek az intézkedések új szakasz kezdetét jelentik az EU társadalmi befogadási politikájában. Időzítésük kedvező: a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 2010-es európai éve lendületet adott a szociális törekvéseknek.

Az egy évig tartó kampány a 29 országban folyó több mint 700 projektjével a társadalom minden rétegét cselekvésre sarkallta, és a szegénység kérdését a politikai élet napirendjén tartotta.