This site has been archived on (2014/11/03)
03/11/2014

Navigációs útvonal

További eszközök

Munkatársaim

Kabinetfőnök

Nicolas GIBERT-MORIN

null

Tel: +32 2 29 91120

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: Nicolas.GIBERT-MORIN@ec.europa.eu

 

 

 

FELADATKÖR

 • A kabinet munkájának irányítása
 • Általános szakpolitikai koordináció
 • Vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kérdések
 • A Bizottság üléseinek előkészítése
 • Az EBSCO Tanáccsal kapcsolatos általános koordináció
 • A portfolióba tartozó pénzügyi eszközök koordinációja
 • Az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos koordináció
 • Kapcsolattartás a Főtitkársággal


Asszisztens: Nadine MEURISSE

null

Tel: +32 2 29 78702

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: nadine.meurisse@ec.europa.eu


Az oldal tetejére

Kabinetfőnök-helyettes

Éva TÖRÖK

null

Tel: +32 2 29 53874

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: eva.torok@ec.europa.eu

CVpdf(21 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

 

 

A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • A kabinetfőnök helyettesítése
 • A háttérmunkatársak irányítása
 • A kabinetfőnök segítése az általános szakpolitikai koordináció terén
 • Koordináció a Foglalkoztatási Főigazgatósággal
 • A Bizottság munkaprogramja
 • Intelligens szabályozás
 • Munkaügyi törvény
 • A munkavállalók szabad mozgása és a szociális biztonsági rendszerek koordinálása
 • Jogsértések
 • Kapcsolattartás a Jogi Szolgálattal
 • Kapcsolattartás a Bírósággal
 • A munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó jogszabályok, EU-OSHA(Bilbao)
 • Munkakörülmények, Eurofound

TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Adóügy és vámunió
 • Igazgatás
 • Uniós belügyek


Az oldal tetejére

Kabinet tagjai

Laurence WEERTS

null

Tel: +32 2 29 52637

E-mail: laurence.weerts@ec.europa.eu

 

 

 

 

A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • Európai szemeszter a gazdasági koordinációért, Európa 2020 stratégia
 • Foglalkoztatáspolitika, Európai foglalkoztatási stratégia
 • Fiatalok foglalkoztatása, Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés
 • A Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziója
 • A zöld gazdaság munkaerőpiaci és foglalkoztatási dimenziója
 • Kapcsolattartás a Tanáccsal (a kabinetfőnökkel közösen)
 • Kapcsolattartás a Foglalkoztatási Bizottsággal (EMCO)

TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Gazdasági és monetáris ügyek, gazdasági kormányzás (kivéve a programországokat)
 • Környezetvédelem
 • Oktatás, Kultúra és ifjúság


Asszisztens: Michelle ROMERO

null

Tel: +32 2 29 86640

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: michelle.romero@ec.europa.eu


Gyula CSEREY

null

Tel: +32 2 29 51662

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: gyula.cserey@ec.europa.eu

CVpdf(19 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

 

 

A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • Külkapcsolatok
 • A méltányos munkáért program végrehajtásának elősegítése
 • Ágazati foglalkoztatási kihívások, Szerkezetátalakítás, alkalmazkodás a változásokhoz
 • Belső ellenőrzés, ellenőrzések
 • Kapcsolattartás az Európai Parlamenttel
 • Parlamenti kérdések áttekintése
 • Intézményközi kapcsolatok csoportja (GRI)
 • Kapcsolattartás a Számvevőszékkel

TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Ellenőrzés, Csalás elleni küzdelem
 • Ipar- és vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika
 • Külügyek és biztonságpolitika, az Európai Külügyi Szolgálat
 • Kereskedelem


Asszisztens: Zsuzsanna AGÓCS

null

Tel: +32 2 29 56245

Fax: +32 2 29 88493

Email: zsuzsanna.agocs@ec.europa.eu


András BÍRÓ-NAGY

null

Tel: +32 2 29 54906

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: andras.biro-nagy@ec.europa.eu

CVpdf(115 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

 

 

A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • Szociális párbeszéd és ipari kapcsolatok
 • Vállalati társadalmi felelősségvállalás
 • Bővítés és a Nyugat-Balkán
 • Szomszédsági politika
 • Előcsatlakozási támogatási eszköz
 • Kommunikáció
 • Kapcsolattartás a Szóvivői szolgálattal
 • Kapcsolattartás a tagállami partnerekkel (beleértve a tagállami sajtót)
 • A biztos honlapjának kezelése, Twitter
 • Kapcsolattartás az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal
 • Kapcsolattartás a tagállami parlamentekkel

TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Bővítés, Szomszédsági politika (beleértve a Nyugat-Balkán)
 • Éghajlat-politika
 • Energiaügy
 • Kommunikáció


Asszisztens: Zsuzsanna AGÓCS

null

Tel: +32 2 29 56245

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: zsuzsanna.agocs@ec.europa.eu


Lukáš VESELÝ

Lukáš VESELÝ

Tel: +32 2 29 55117

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: lukas.vesely@ec.europa.eu

CVpdf(133 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

 

 

A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • Európai Szociális Alap
 • Mikrofinanszírozás
 • Tervezés, Költségvetés és pénzügyi koordináció
 • Foglalkoztatás és társadalmi elemzések
 • Automatikus stabilizátorok a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziójának részeként
 • Mobilitás és foglalkoztatási szolgáltatások
 • Kapcsolattartás a nemzetközi pénzügyi intézményekkel (Világbankkal, az Európai Beruházási Bankkal (EBB), az Európai Újjáépítési, Fejlesztési Bankkal (EBRD), stb.)

TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Regionális politika
 • Pénzügyi tervezés és költségvetés
 • Gazdasági és monetáris ügyek (programországok)
 • Közlekedéspolitika
 • Eurostat/Statisztikák


Asszisztens: Amy CHANDLER

null

Tel: +32 2 29 51663

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: Amy.Chandler@ec.europa.eu

 


Dimo ILIEV

null

Tel: +32 2 29 91930

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: dimo.iliev@ec.europa.eu

 

 

 

A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • Szociális ügyek, Szociális Nyílt Koordinációs Módszer
 • Szociális innováció
 • Társadalmi befogadás és a szegénység csökkentése
 • Szociális védelem - egészség, tartós ápolás és nyugdíjrendszerek
 • Demográfia és tevékeny időskor
 • Szociális gazdaság, Szociális vállalkozások
 • Európai alap a leginkább rászorulók számára
 • Kapcsolattartás a Szociális Védelmi Bizottsággal
 • Kapcsolattartás az Európai Szakpolitikai Tanácsadó Irodával (BEPA)

TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Belső piac és szolgáltatások
 • Fogyasztóvédelmi politika
 • Digitális politika
 • Kutatás-fejlesztés
 • Jogérvényesülés


Asszisztens: Amy CHANDLER

null

Tel: +32 2 29 51663

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: Amy.Chandler@ec.europa.eu


Az oldal tetejére

Szóvivő

Jonathan TODD

null

Tel: +32 2 299 4107

Mobil: +32 498 994 107

Fax.: +32 2 299 1970

E-mail: jonathan.todd@ec.europa.eu


Sajtóreferens: Cécile DUBOIS

Sajtóreferens: Cécile DUBOIS

Tel: +32 2 295 1883

E-mail: cecile.dubois@ec.europa.eu


Asszisztens: Denise CLAREMBAUX

null

Tel: +32 2 296 0539

Fax.: +32 2 299 1970

E-mail: denise.clarembaux@ec.europa.eu


Az oldal tetejére

Asszisztensek

Gabriella KOVÁCS

null

Tel: +32 2 29 51631

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: gabriella.kovacs@ec.europa.eu

CVpdf(20 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

 

 

A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • A romák társadalmi befogadása
 • A hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, nemek közötti egyenlősség
 • A kabinettagok munkájának segítése a társadalmi befogadással és a szegénységcsökkentéssel kapcsolatos kérdésekben
 • A kabinettagok munkájának segítése a szociális innovációval kapcsolatos kérdésekben
 • A kabinettagok munkájának segítése a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kérdésekben
 • A kabinettagok munkájának segítése a tagállami parlamentekkel kapcsolatos kérdésekben
 • Gyakornokok koordinációja
 • Petíciók koordinálása
 • Kapcsolattartás az Ombudsmannal
 • Kapcsolattartás a civil társadalommal

TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Alapvető jogok és állampolgárság
 • Egészségügy
 • Kultúra és többnyelvűség


Christian AAGAARD

Christian AAGAARD

Tel: +32 2 29 72474

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: christian.aagaard@ec.europa.eu

 

 

 

 A TÁRCÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 • Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
 • A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI)
 • Hatásvizsgálat, értékelés
 • Makrorégiós stratégiák
 • A kabinettagok munkájának segítése az Európai Szociális Alappal kapcsolatos kérdésekben
 • A kabinettagok munkájának segítése a tervezéssel, költségvetéssel és pénzügyi koordinációval kapcsolatos kérdésekben
 • A kabinettagok munkájának segítése audittal és csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdésekben
 • A kabinettagok munkájának segítése a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való kapcsolattartásban
 • Kapcsolattartás a Régiók Bizottságával

 TÁRCAKÖZI FELADATOK

 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Tengerügy és halászat
 • Nemzetközi együttműködés, humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés
 • Fejlesztés


Az oldal tetejére

A biztos titkársága

Renate WAGNER

Renate WAGNER

Tel: +32 2 29 81741

Fax: +32 2 29 88643

E-mail: renate.wagner@ec.europa.eu


Radoslava ULLINSKA

null

Tel: +32 2 29 95312

Fax: +32 2 29 88643

E-mail: Radoslava.ULLINSKA@ec.europa.eu


Az oldal tetejére

Archívum

Isabel DOS SANTOS SIMOES

null

Tel: +32 2 29 54313

Fax: +32 2 29 79723

E-mail : isabel.dos-santos@ec.europa.eu


Michelle ROMERO

Michelle ROMERO

Tel: +32 2 29 86640

Fax: +32 2 29 88493

E-mail: michelle.romero@ec.europa.eu


Az oldal tetejére

Futárok

Ricardo PENA GONZALEZ

Ricardo PENA GONZALEZ

Tel: +32 2 29 21059


Sami RINNE

Sami RINNE

Tel: +32 2 29 92077


Nicolas FRANCOIS

Nicolas FRANCOIS

Tel: +32 2 29 61814


Az oldal tetejére

Gépkocsivezetők

Paulo MOURAO

Paulo MOURAO

Tel: +32 2 29 56565


Didier POELMAN

Didier POELMAN

Tel: +32 2 29 56565


Az oldal tetejére