This site has been archived on (29/07/16)
29/07/16
Proračun
Vodnik po financiranju EU za začetnike

Vodnik po financiranju EU za začetnike

Vodnik po financiranju EU za začetnike

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, predvsem pa pojasni:

  • kje in kako zaprositi za sredstva
  • druga splošna pravila (upravičenost itd.)

Uvodna beseda