Denna webbplats arkiverades den (11/05/2012)
11/05/2012

Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

  Biovetenskap och bioteknik

  I januari 2002 antog EU-kommissionen ett meddelande med titeln ”Biovetenskap och bioteknik – En strategi för Europa” (KOM(2002)27). Strategin var ett svar på det intresse som Europeiska rådet visat för biovetenskapen. Den omfattar en handlingsplan fram till 2010, och för fram sektorn i främsta ledet bland de spetsteknologier som ska hjälpa EU att uppnå de långsiktiga strategiska mål som Europeiska rådet fastställde i Lissabon i mars 2000.

  Strategin består av följande två delar: allmänna politiska riktlinjer och en handlingsplan med 30 åtgärder. Den beskriver vilka åtgärder kommissionen och de andra EU-institutionerna ska vidta. Det finns också åtgärder som riktar sig till offentliga och privata aktörer. Strategin är alltså en referenspunkt för de åtgärder som olika aktörer ska vidta inom respektive ansvarsområde, och för samarbetet mellan de olika aktörerna.

  EU-kommissionen följer arbetet med strategin och publicerar regelbundet lägesrapporter .

  År 2007 gjorde kommissionen en halvtidsöversyn av strategin med hjälp av en utvärdering av de framsteg som hade gjorts sedan 2002 och på grundval av rapporten ”Bio4EU”. I denna rapport, som Europaparlamentet hade beställt, granskas biovetenskapens effekter på ekonomin, samhället och miljön. Den innehåller många konkreta exempel på biotekniska tillämpningar inom hälso- och sjukvården, livsmedelssektorn och på miljöområdet. Rapporten var en inspirationskälla för kommissionen då strategin sågs över. Översynen av strategin beskrivs i ett meddelande som lades fram av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.