Ši tinklavietė buvo archyvuota (11/05/2012)
11/05/2012

Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

  Gyvosios gamtos mokslai ir biotechnologijos

  2002 m. sausio mėn. Europos Komisija patvirtino Europos gyvosios gamtos mokslų ir biotechnologijų srities strategiją (COM(2002)27). Ši strategija parengta Europos Vadovų Tarybai išreiškus susidomėjimą gyvosios gamtos mokslais. Joje pateikiamas išsamus veiklos iki 2010 m. planas, o sektorius priskiriamas svarbiausioms iš pažangiųjų technologijų, kurios padeda Europos Sąjungai siekti ilgalaikio strateginio tikslo, iškelto 2000 m. kovo mėn. Lisabonoje vykusioje Europos Vadovų Taryboje.

  Strategiją sudaro dvi dalys: bendrosios politikos gairės ir 30 punktų jos įgyvendinimo planas. Strategijoje tiksliai išdėstoma, kokių veiksmų turėtų imtis Europos Komisija bei kitos Europos institucijos, ir rekomenduojamos priemonės valstybės ir privataus sektoriaus suinteresuotosioms šalims. Gausios suinteresuotosios šalys šia strategija galės naudotis kaip veiklos savo atsakomybės srityje ir bendradarbiavimo viena su kita vadovu.

  Europos Komisija stebi, kaip strategija įgyvendinama, ir reguliariai skelbia pažangos ataskaitas .

  2007 m. ji parengė Europos gyvosios gamtos mokslų ir biotechnologijų srities strategijos laikotarpio vidurio ataskaitą, remdamasi nuo 2002 m. parengtomis pažangos vertinimo ataskaitomis ir tyrimu „Bio4EU“. Per šį Europos Parlamento užsakytą tyrimą buvo įvertintas biotechnologijų poveikis ekonominiams, socialiniams ir aplinkos apsaugos aspektams. Tyrimas gausiai iliustruotas konkrečiais biotechnologijų taikymo sveikatos priežiūros, maisto produktų ir pašarų ar aplinkos apsaugos srityse pavyzdžiais. Europos Komisija strategiją nusprendė peržiūrėti. Atlikusi peržiūrą, ji parengė komunikatą, kurį pristatė Pirmininkas J. M. Barrosas.