Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Allmänhetens tillgång till EU-institutionernas historiska arkiv - rättslig grund

EU:s institutioner och övriga organ är enligt lag skyldiga att spara sina arkiv och att öppna dem för allmänheten efter trettio år. Rättslig grund för öppnandet av de historiska arkiven är följande:

 

Se även:

 

Du kan också ansöka om att få tillgång till handlingar som ännu inte har överförts till de historiska arkiven.

Allmänhetens tillgång till handlingar

Du kan ansöka om att få tillgång till handlingar yngre än 30 år från Europaparlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 . Detta gäller även för EU:s organ.

Flera av EU:s övriga institutioner och myndigheter har frivilligt infört regler för tillgång till handlingar:

 

Annan lagstiftning som påverkar tillgången till EU-institutionernas handlingar