Navigacijska pot

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Odprtje zgodovinskega arhiva institucij EU javnosti:pravna podlaga

Evropske institucije in drugi organi imajo pravno obveznost, da vzdržujejo arhive in jih po tridesetih letih odprejo javnosti. Pravna podlaga za odprtje zgodovinskih arhivov je:

 

Glej tudi:

  • Uredbo 354/83 – Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo
  • Odločbo 359/83 – Evropska skupnost za premog in jeklo

 

Na zahtevo je mogoč tudi dostop do dokumentov, ki še niso del zgodovinskih arhivov.

Dostop javnosti do dokumentov

Dostop do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki še niso stari 30 let, se lahko zahteva v skladu z določbami Uredbe (ES) 1049/2001 . Agencije EU lahko tudi uporabijo Uredbo 1049/2001.

Mnoge druge institucije in organi EU uporabljajo neobvezna pravila v zvezi z dostopom javnosti do njihovih dokumentov:

 

Drugi predpisi o dostopu do dokumentov institucij EU