Cale de navigare

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Punerea arhivelor istorice ale instituţiilor UE la dispoziţia publicului: temei juridic

Instituţiile şi celelalte organisme europene sunt obligate legal să aibă o arhivă şi să ofere publicului acces la aceasta după treizeci de ani. Temeiul juridic pentru accesul publicului la arhivele istorice:

 

A se vedea şi:

 

De asemenea, se poate solicita accesul la documente care nu fac parte, încă, din arhivele istorice.

Accesul publicului la documente

Accesul la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei, care datează de mai puţin de 30 de ani, poate fi solicitat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 . Regulamentul nr. 1049/2001 este aplicat şi de agenţiile UE.

Multe dintre celelalte instituţii şi organisme ale UE aplică reguli de acces la documente stabilite în mod voluntar:

 

Alte dispoziţii legale privind accesul la documentele instituţiilor UE