Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Publiczne udostępnianie materiałów archiwalnych instytucji UE: podstawa prawna

Instytucje i organy Unii Europejskiej są prawnie zobowiązane do przechowywania materiałów archiwalnych oraz do ich udostępniania do wglądu publicznego po upływie trzydziestu lat od ich powstania. Podstawa prawna to:

 

oraz

  • Rozporządzenie nr 354/83 dotyczące udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
  • Decyzja nr 359/83 dotycząca udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

 

Można również uzyskać dostęp do dokumentów, które nie stanowią jeszcze części historycznych archiwów.

Publiczny dostęp do dokumentów

Dostęp do dokumentów przed upływem trzydziestu lat od daty ich powstania jest możliwy na mocy przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) 1049/2001. To samo rozporządzenie ma zastosowanie do dokumentów agencji UE.

Inne instytucje i organy UE dobrowolnie wprowadziły przepisy dotyczące dostępu do dokumentów:

 

 

Inne akty prawne dotyczące dostępu do dokumentów instytucji UE