Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Op grond waarvan worden historische EU-stukken openbaar gemaakt?

De Europese instellingen en andere organen zijn bij wet verplicht om een archief bij te houden en na dertig jaar voor het publiek toegankelijk te maken. De rechtsgrond daarvoor bestaat uit de volgende besluiten:

 

Zie ook:

 

Het is ook mogelijk om inzage te vragen in documenten die nog niet in de historische archieven zijn opgenomen.

Recentere documenten inzien?

U kunt ook inzage vragen in documenten van het Europees Parlement, de Raad of de Commissie die nog geen 30 jaar oud zijn. Dat is geregeld bij Verordening 1049/2001 . Voor de agentschappen van de EU geldt deze verordening ook.

Veel andere EU-instellingen en organen hebben zelfs regels vastgesteld voor wie documenten wil raadplegen:

 

Gelden er nog meer regels?