Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Il-ftuħ tal-arkivji storiċi tal-Istituzzjonijiet tal-UE għall-pubbliku:bażi legali

L-Istituzzjonijiet Ewropej u entitajiet oħra huma legalment obbligati jżommu l-arkivji tagħhom u jiftħuhom għall-pubbliku wara tletin sena. Il-bażi legali għall-ftuħ tal-arkivji storiċi hija:

 

Ara wkoll:

 

Huwa possibbli wkoll titlob aċċess għal dokumenti li għadhom mhumiex parti mill-arkivji storiċi.

L-aċċess pubbliku għad-dokumenti

Tista' titlob aċċess għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni li għad m'għandhomx 30 sena skont id-dispożizzjonijiet tar- Regolament (KE) 1049/2001 . L-Aġenziji tal-UE ukoll japplikaw ir-Regolament 1049/2001.

Ħafna mill-Istituzzjonijiet u entitajiet oħra tal-UE japplikaw regoli volontarji għall-aċċess tad-dokumenti:

 

Leġiżlazzjoni oħra li taffettwa l-aċċess għad-dokumenti tal-Istituzzjonijiet tal-UE