Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

ES institūciju vēstures arhīvu nodošana atklātībā.Juridiskais pamats

ES iestādēm un citām struktūrām ir juridisks pienākums uzturēt savu arhīvu un pēc trīsdesmit gadiem atvērt to sabiedrībai. Atvēršanas juridiskais pamatojums:

 

Skatiet arī

 

Var pieprasīt arī dokumentus, kuru vēl nav vēstures arhīvos.

Sabiedrības piekļuve dokumentiem

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentus, kuri ir jaunāki par 30 gadiem, var pieprasīt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 noteikumiem. Regulu Nr. 1049/2001 piemēro arī ES aģentūras.

Daudzas citas ES iestādes un struktūras nosaka savus dokumentu publiskošanas noteikumus.

 

Citi noteikumi, kas ietekmē ES institūciju dokumentu pieejamību