Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Visuomenei suteikiama galimybė susipažinti su ES institucijų istoriniais archyvais.Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos institucijos ir kitos įstaigos yra teisiškai įpareigotos archyvuoti dokumentus, o po 30 metų suteikti prie jų prieigą visuomenei. Archyvų paskelbimo viešais teisinis pagrindas:

 

Taip pat žr.:

 

Be to, galima paprašyti prieigos ir prie tų dokumentų, kurie dar nėra įtraukti į istorinius archyvus.

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Prieigos prie Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentų, kurie yra parengti prieš mažiau nei 30 metų, galima paprašyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas. ES agentūrų dokumentams taikomas Reglamentas Nr. 1049/2001.

Daugelis kitų ES institucijų ir įstaigų taiko neprivalomas prieigos prie dokumentų suteikimo taisykles:

 

Kiti prieigą prie ES institucijų dokumentų reglamentuojantys teisės aktai