Cosán nascleanúna

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Cartlanna staire na bhforas AE a oscailt don phobal:bunús dlí

Tá ceangal dlí ar na forais is ar na comhlachtaí eile Eorpacha a gcartlanna a choimeád is a oscailt don phobal tar éis tríocha bliain. Seo an bunús dlí d'oscailt na gcartlann staire:

 

Féach freisin:

  • Rialachán 354/83 - Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach
  • Rialachán 359/83 - an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach

 

Fairis sin is féidir rochtain a iarraidh ar cháipéisí nach cuid de na cartlanna staire fós iad.

Rochtain phoiblí ar cháipéisí

Is féidir rochtain ar cháipéisí de chuid na Parlaiminte Eorpaí, na Comhairle, is an Choimisiúin arb óige ná 30 bliain iad a iarraidh de réir fhorálacha Rialacháin (CE) 1049/2001 . Fairis sin cuireann Gníomhaireachtaí an AE Rialachán 1049/2001 chun feidhme.

Cuireann cuid mhaith de na forais is comhlachtaí eile AE rialacha faoi rochtain ar cháipéisí chun feidhme go toildheonach:

 

Reachtaíocht eile a bhaineann le rochtain ar cháipéisí na bhforas AE