Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

EU:n toimielinten historiallisten arkistojen avaaminen yleisölle:oikeusperusta

EU:n toimielimet ja muut elimet ovat oikeudellisesti velvoitettuja arkistoimaan asiakirjansa sekä antamaan yleisölle mahdollisuuden tutustua niihin 30 vuoden salassapitoajan päätyttyä. Historiallisten arkistojen yleisölle avaamisen oikeusperustana on

 

Ks. myös

 

Yleisö voi pyytää mahdollisuutta tutustua myös sellaisiin asiakirjoihin, jotka eivät vielä kuulu historiallisiin arkistoihin.

Oikeus tutustua asiakirjoihin

Oikeutta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission alle 30 vuotta vanhoihin asiakirjoihin voi pyytää asetuksen (EY) N:o 1049/2001 säännösten mukaisesti. Sama asetus koskee myös EU:n erillisvirastojen asiakirjoja.

Useat muut EU:n toimielimet ja elimet soveltavat tutustumisoikeutta koskevia vapaaehtoisia sääntöjä:

 

EU:n asiakirjojen saatavuutta koskeva muu lainsäädäntö