Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Åbning for offentligheden af EU-institutionernes historiske arkiver –retsgrundlag

EU's institutioner og øvrige organer er retligt forpligtet til at opbevare deres arkiver og gøre dem offentligt tilgængelige efter 30 år. Retsgrundlaget for at åbne de historiske arkiver er:

 

 

Se også:

 

Du kan også begære aktindsigt i dokumenter, der endnu ikke er i de historiske arkiver.

Aktindsigt

Du kan begære aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, der er under 30 år gamle, jf. forordning 1049/2001 . EU's agenturer anvender også forordning 1049/2001.

Mange af EU's øvrige institutioner og organer har frivillige regler om aktindsigt i deres dokumenter:

 

Andre regler, der berører aktindsigten i EU-institutionernes dokumenter