Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Zpřístupňování historických archivů evropských institucí veřejnosti: právní základ

Evropským institucím a dalším orgánům ukládají právní předpisy povinnost archivovat dokumenty a po třiceti letech je zpřístupňovat veřejnosti. Právní základ pro zpřístupňování archivů představují tyto dokumenty:

 

Viz také:

 

Je také možné požádat o přístup k dokumentům, které ještě do historických archivů zařazeny nebyly.

Přístup veřejnosti k dokumentům

O přístup k dokumentům, které vydal Evropský parlament, Evropská Rada a Evropské komise a od jejichž vzniku uplynulo alespoň 30 let, lze žádat v souladu s ustanoveními nařízení (ES) 1049/2001 . nařízení 1049/2001 se vztahuje také na agentury Evropské unie.

Řada dalších evropských institucí a orgánů pravidla o zpřístupňování dokumentů zavedla dobrovolně.

 

Další právní předpisy, kterými se řídí zpřístupňování dokumentů evropských institucí: