Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Отваряне на историческите архиви на институциите на ЕС за обществеността: правно основание

Европейските институции и други органи имат правно задължение да съхраняват своите архиви и да ги предоставят за достъп от обществеността след тридесет години. Правното основание за отваряне на историческите архиви е:

 

Вижте също:

 

Възможно е също да поискате достъп до документи, които все още на са част от историческия архив.

Обществен достъп до документи

Достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията, които датират от по-малко от 30 години, може да бъде поискан в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001. Агенциите на ЕС също прилагат Регламент № 1049/2001.

Много от останалите институции и органи на ЕС прилагат доброволно приети правила за достъп до техни документи.

 

Други законодателни актове във връзка с достъпа до документи на институциите на ЕС