Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Interinstitutionell grupp

Den interinstitutionella arbetsgruppen för arkiv inrättades 2004 och sammanträder två gånger om året. Ordförande- och sekreterarposten roterar mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Gruppens syfte är att

  • diskutera arbetet med EU:s löpande, tillfälliga och historiska arkiv
  • förbättra arkivsamarbetet,
  • harmonisera arkivhanteringen där det går.

 

Gruppen samordnar också de historiska arkivens förvaring vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens, som också har en företrädare i gruppen.