Navigacijska pot

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Medinstitucionalna arhivska skupina

Medinstitucionalna delovna arhivska skupina je bila ustanovljena leta 2004 in se sestaja dvakrat letno. Predsednika in tajnika imenujejo izmenično Evropski parlament, Svet in Komisija.

Naloge skupine so:

  • upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva EU;
  • sodelovanje med arhivskimi službami;
  • usklajevanje obdelave arhivskega gradiva.

 

Skupina koordinira tudi hrambo zgodovinskega arhivskega gradiva EU na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, ki ima v skupini tudi svojega predstavnika.