Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Institutsioonidevaheline arhiivialane töörühm

Arhiividega seotud institutsioonidevaheline töörühm loodi 2004. aastal. See tuleb kokku kaks korda aastas. Eesistujakoht ja sekretariaaditeenuste osutaja vahetuvad Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel rotatsiooni korras.

Töörühma ülesanne on:

  • pidada aru ELi jooksvate-, vahe- ja ajalooarhiivide haldamise teemal
  • täiustada arhiividega seotud koostööd
  • ühtlustada võimaluse korral arhiivide käsitlemist.

 

Töörühm koordineerib ka ELi ajalooarhiivide säilitamist Euroopa Ülikooli instituudis Firenzes, mille esindaja kuulub samuti töörühma koosseisu.