Prijava goljufije

Na tej strani boste našli vse informacije in obrazce, potrebne za prijavo goljufije pri uradu OLAF.

Opredelitev goljufije

Goljufija je namerna prevara z namenom osebnega okoriščanja ali oškodovanja drugih. (Več v členu 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 1995)

Nepravilnost je ravnanje, ki ni v skladu z evropskimi pravili in ima lahko negativne posledice za finančne interese EU. Nepravilnost je lahko posledica nenamernih napak, ki jih naredijo prejemniki sredstev ali organi, ki izplačujejo sredstva. Če je ravnanje namerno, velja za goljufijo. (Več v členu 1 Uredbe Sveta št. 2988/95)

Urad OLAF lahko preiskuje v primeru:

  • domnevnih goljufij ali drugih resnejših nepravilnosti, ki bi lahko imele negativne posledice za javna sredstva EU, bodisi za prihodke ali izdatke EU bodisi za sredstva, ki jih imajo institucije EU,
  • resnejših kršitev pravil s strani članov in zaposlenih v institucijah in organih EU.

Urad OLAF ne more preiskovati v primeru:

  • domnevnih goljufij, ki nimajo finančnega vpliva na javna sredstva EU. Vse takšne primere prijavite državnim preiskovalnim organom;
  • domnevne korupcije, ki ne zadeva članov ali zaposlenih v institucijah in organih EU. Vse takšne primere prijavite državnim preiskovalnim organom;
  • domnevnih goljufivih zlorab logotipa EUVsi razpoložljivi prevodi. ali imena evropskih institucij.

Prijava pri uradu OLAF

Prijava je lahko anonimna. Formalnosti ni, potrebujemo samo čim natančnejše in podrobnejše informacije, vključno z dokumenti, če so na razpolago. Na urad OLAF se lahko obrnete v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU

Sporočilo lahko pošljete na naslednji način:

Prek spletnega sistema za prijavo goljufije (anonimno z varnim prenosom dokumentov) 
 
Sistem za prijavo goljufije
(v angleščini, francoščini, nemščini in nizozemščini)

Več o sistemu za prijavo goljufije Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Spletni obrazec (ni anonimen, potrebujemo ime in e-naslov, dokumentov ni mogoče poslati)
 
Spletni obrazec
(na voljo v vseh uradnih jezikih EU)

Prijava po pošti 

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgija

Prijava goljufije za osebje institucij EU

Javni uslužbenci v vseh institucijah EU so zakonsko zavezani k prijavi domnevnih primerov goljufije, korupcije, drugih nezakonitih dejavnosti in neprofesionalnega ravnanja, ki lahko pomeni hudo kršenje obveznosti uslužbencev EU.

O svojih domnevah lahko obvestite svoje nadrejene ali neposredno urad OLAF. Če se želite neposredno obrniti na urad OLAF, nam pošljite elektronsko sporočilo.

Pravice in dolžnosti prijaviteljev nepravilnosti v institucijah EU: člena 22a in 22b kadrovskih predpisov.

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 17/11/2015