Prijava goljufije

Na tej strani boste našli vse informacije in obrazce, potrebne za prijavo goljufije uradu OLAF.

Opredelitev goljufije

Goljufija je namerna prevara z namenom osebnega okoriščanja ali oškodovanja drugih.

Nepravilnost je ravnanje, ki ni v skladu z evropskimi pravili in ima lahko negativne posledice za finančne interese EU, vendar je posledica nenamernih napak, ki jih naredijo prejemniki sredstev ali organi, ki izplačujejo sredstva. Če je ravnanje namerno, velja za goljufijo.

Obvestite nas, če sumite, da gre za:

  • goljufijo ali drugo resnejšo nepravilnost, ki bi lahko imela negativne posledice za javna sredstva EU, bodisi za prihodke ali izdatke EU bodisi za sredstva institucij EU,
  • resnejšo kršitev pravil, ki jo zakrivijo člani in zaposleni v institucijah in organih EU.

Urad OLAF ne more preiskati:

  • domnevnih goljufij, ki nimajo finančnega vpliva na javna sredstva EU. Vse takšne primere prijavite državnim preiskovalnim organom;
  • domnevne korupcije, ki ne zadeva članov ali zaposlenih v institucijah in organih EU. Vse takšne primere prijavite državnim preiskovalnim organom;
  • domnevnih goljufivih zlorab logotipa EU ali imena evropskih institucij.

Prijava

OLAF sprejema tudi anonimne prijave. Formalnosti ni – potrebujemo samo čim natančnejše in podrobnejše informacije. Prijavo lahko podate v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.

Prijava goljufij za uradnike EU (notranji informanti)

Javni uslužbenci v vseh institucijah EU so zakonsko zavezani k prijavi domnevnih primerov goljufije, korupcije, drugih nezakonitih dejavnosti in neprofesionalnega ravnanja, ki lahko pomeni hudo kršenje obveznosti uradnika EU.
Notranje informante, ki spoštujejo določbe kadrovskih predpisov, bomo zaščitili pred negativnimi posledicami prijave: sem sodijo zaščita identitete informanta, njegova poklicna mobilnost in letna ocena delovne uspešnosti. Seveda bo moral prijavitelj svojo identiteto razkriti Komisiji, sicer mu ne bo mogla zagotoviti ustrezne zaščite.
O svojih domnevah lahko obvestite svoje nadrejene ali neposredno urad OLAF. Če se želite neposredno obrniti na urad OLAF, nam pošljite elektronsko sporočilo.

Pravice in dolžnosti prijaviteljev nepravilnosti v institucijah EU: člena 22a in 22b kadrovskih predpisov

Na spletu
Spletni obrazec za prijavo goljufije
(v angleščini, francoščini, nemščini in nizozemščini)
Informacije o zagotavljanju anonimnosti Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (sporočilo za medije)

Po elektronski pošti 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Po pošti
OLAF – Evropski urad za boj proti goljufijam
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Brussels
Belgium

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov
Zadnja sprememba: 05/06/2015