Semnalaţi cazuri de fraudă

Pe această pagină veți găsi toate informațiile relevante și formularele pentru raportarea fraudelor către OLAF.

Ce constituie fraudă?

Frauda este un act de înşelăciune comis în mod deliberat pentru a obţine câştiguri personale sau pentru a cauza pierderi altei părţi.

O neregulă este o acţiune care contravine normelor UE şi care ar putea afecta interesele financiare ale acesteia, dar care ar putea fi rezultatul unor erori reale comise atât de cei care au solicitat fonduri, cât şi de autorităţile responsabile cu efectuarea plăţilor. Neregulile comise deliberat constituie fraudă.

Contactaţi-ne dacă aveţi bănuieli legate de:

  • comiterea unei fraude sau a unor nereguli grave care ar putea afecta fondurile publice ale UE, indiferent că este vorba de veniturile, de cheltuielile sau de activele deţinute de instituţiile UE
  • abateri profesionale grave comise de membrii sau personalul instituţiilor şi organismelor UE.

OLAF nu poate investiga acuzaţii referitoare la:

  • comiterea unei fraude fără impact financiar asupra fondurilor publice ale UE (pentru astfel de cazuri, contactaţi poliţia naţională)
  • cazuri de corupţie în care nu sunt implicaţi membrii instituţiilor şi organismelor UE sau personalul acestora (pentru astfel de cazuri, contactaţi poliţia naţională)
  • utilizarea frauduloasă a logoului UE sau a numelui instituţiilor UE.

Modalităţi de contact

Ne puteţi contacta anonim, fără alte formalităţi. Nu trebuie decât să ne furnizaţi informaţii cât mai exacte şi mai detaliate. Puteţi să vă adresaţi OLAF în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Semnalarea unui caz de fraudă comis de către funcţionarii UE

Angajaţii instituţiilor UE au obligaţia de a semnala posibile cazuri de corupţie care implică fraudă, eventuale activităţi ilegale sau aspecte de conduită profesională care ar putea contraveni obligaţiilor care le revin funcţionarilor.
Cei ce denunţă astfel de cazuri vor fi protejaţi de eventualele repercusiuni, cum ar fi cele generate de dezvăluirea identităţii sau cele asupra mobilităţii şi a raportului de evaluare al persoanei respective. Bineînţeles, pentru a permite Comisiei să aplice aceste măsuri de protecţie, persoana în cauză va trebui să se identifice.
Funcţionarii care doresc să denunţe un posibil caz de fraudă se pot adresa ierarhiei sau pot contacta direct OLAF prin e-mail.

Pentru mai multe informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor UE care doresc să denunţe un caz de fraudă, consultaţi articolul 22 literele (a) şi (b) din Statutul funcţionarilor.

On-line
Formular on-line pentru semnalarea unui caz de fraudă
(în limbile engleză, franceză, germană şi olandeză)
Informaţii referitoare la anonimat Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (comunicat de presă)

Prin e-mail 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Prin poştă
OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles
Belgique

Print versionDecrease textIncrease text
Calendarul evenimentelor
Ultima actualizare: 05/06/2015