Semnalați cazuri de fraudă

Pe această pagină veți găsi toate informațiile relevante și formularele necesare pentru a semnala o fraudă către OLAF.

Ce constituie fraudă?

Frauda este un act de înșelăciune comis pentru a obține câștiguri personale sau pentru a cauza o pierdere unei alte părți (pentru detalii, citiți articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 1995).

O neregulă este un act care nu respectă normele UE și care ar putea afecta interesele financiare ale UE, dar care ar putea fi rezultatul unor erori reale comise atât de beneficiarii care au solicitat fonduri, cât și de autoritățile responsabile cu efectuarea plăților. Neregulile comise deliberat reprezintă cazuri de fraudă(pentru detalii, citiți articolul 1 din Regulamentul nr. 2988/95 al Consiliului).

OLAF poate investiga acuzații referitoare la:

  • comiterea unei fraude sau a unor nereguli grave care ar putea afecta fondurile publice ale UE, fie că este vorba de veniturile, de cheltuielile sau de activele deținute de instituțiile UE
  • abateri profesionale ale membrilor sau ale personalului instituțiilor și organismelor UE.

OLAF nu poate investiga acuzații referitoare la:

  • comiterea unei fraude fără impact financiar asupra fondurilor publice ale UE - semnalați aceste cazuri organelor naționale de poliție.
  • cazuri de corupție în care nu sunt implicați membrii instituțiilor și organismelor UE sau personalul acestora - semnalați aceste cazuri organelor naționale de poliție
  • cazuri de utilizare frauduloasă a logoului UEAll available translations. sau a numelui instituțiilor UE.

Cum puteți semnala un caz către OLAF

Ne puteți contacta anonim, fără alte formalități. Nu trebuie decât să ne furnizați informații cât mai exacte și mai detaliate. Puteți să vă adresați OLAF în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE

Pentru a semnala un caz, puteți alege una dintre modalitățile de mai jos:

Accesați on-line sistemul FNS - Fraud Notification System (procedură anonimă, vă permite să trimiteți documente în regim securizat) 
 
Link către sistemul FNS de notificare a fraudelor
(disponibil în engleză, franceză, germană și olandeză)

Mai multe despre sistemul FNS de notificare a fraudelor Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Completați un formular on-line (nu este anonim, este nevoie să indicați numele și adresa dvs. e-mail; nu vă oferă posibilitatea de a trimite documente)
 
Link către formularul on-line
(disponibil în toate limbile oficiale ale UE)

Trimiteți o scrisoare prin poștă 

Comisia Europeană
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
1049 Bruxelles
Belgique

Raportarea cazurilor de fraudă de către angajații instituțiilor UE

Angajații instituțiilor UE au obligația de a semnala posibile cazuri de fraudă, corupție sau alte activități ilegale ori aspecte de conduită profesională care ar putea contraveni obligațiilor care le revin funcționarilor UE.

Aceștia se pot adresa ierarhiei sau pot contacta direct OLAF prin e-mail.

Pentru mai multe informații referitoare la drepturile și obligațiile funcționarilor UE care doresc să denunțe un caz de fraudă, consultați articolul 22 literele (a) și (b) din Statutul funcționarilor.

Print versionDecrease textIncrease text
Calendarul evenimentelor
Ultima actualizare: 17/11/2015