Zgłoszenie nadużycia

Na tej stronie można znaleźć wszelkie przydatne informacje oraz formularze potrzebne do zgłoszenia nadużyć finansowych OLAF-owi.

Czym jest nadużycie finansowe?

Nadużycie finansowe jest umyślnym oszustwem popełnionym dla własnej korzyści lub przyniesienia strat drugiej stronie.

Nieprawidłowość jest działaniem niezgodnym z przepisami UE, mającym potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe UE, które jednak może być wynikiem faktycznych błędów zarówno ze strony beneficjentów ubiegających się o fundusze, jak i organów odpowiedzialnych za ich wypłacenie. Jeśli jednak nieprawidłowość została popełniona umyślnie, jest ona nadużyciem finansowym.

Prosimy o zgłaszanie nam wszelkich podejrzeń dotyczących:

  • nadużyć lub innych poważnych nieprawidłowości mających potencjalnie negatywne skutki dla środków publicznych UE, takich jak dochody, wydatki albo aktywa posiadane przez instytucje UE
  • przypadków poważnego przekroczenia uprawnień przez członków lub pracowników instytucji i organów UE.

OLAF nie może badać zarzutów dotyczących:

  • nadużyć niemających skutków finansowych dla funduszy publicznych UE. Tego rodzaju podejrzenia prosimy zgłaszać policji krajowej;
  • korupcji, w którą nie są zaangażowani członkowie ani pracownicy instytucji i organów UE. Tego rodzaju podejrzenia prosimy zgłaszać policji krajowej;
  • nadużycia logo UE lub nazw instytucji europejskich.

Zgłoszenie

Można skontaktować się z nami anonimowo, bez jakichkolwiek formalności. Ważne jest, aby podane informacje były w miarę możliwości dokładne. Z OLAF-em można komunikować się w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Zgłoszenie nadużycia finansowego przez urzędników UE

Urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędowych.
Osoby, które informują o tego typu sprawach, przestrzegając przy tym zasad regulaminu pracowniczego, są chronione przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami, w tym jeśli chodzi o ich mobilność zawodową i sprawozdanie z oceny. Chroniona jest również tożsamość takiej osoby. Oczywiście, aby Komisja mogła zastosować takie środki ochronne, dana osoba będzie musiała ujawnić przed nią swoją tożsamość.
Podejrzenia można zgłaszać swojemu kierownictwu lub urzędowi OLAF. Bezpośrednie zgłoszenia do OLAF-u prosimy przesyłać e-mailem.

Więcej informacji o prawach i obowiązkach osób zgłaszających zachowania nieetyczne w instytucjach UE można znaleźć w art. 22a i 22b regulaminu pracowniczego.

Online
Formularz zgłoszenia nadużycia online
(w językach: angielskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim)
Informacje dotyczące anonimowości Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (komunikat prasowy)

E-mailem 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Pocztą
OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarz wydarzeń
Ostatnia aktualizacja: 05/06/2015