Irrapporta frodi

F'din il-paġna għandek issib l-informazzjoni u l-formoli rilevanti kollha biex tirrapporta frodi lil OLAF.

X'jikkostitwixxi frodi?

Frodi hi att deliberat ta' qerq bl-intenzjoni li wieħed igawdi personalment jew li jikkawża telf lil parti oħra. (Ara aktar fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, 1995)

Irregolarità hi att li ma jħarisx ir-regoli tal-UE u li jista' jkollu impatt negattiv fuq l-interessi finanzjarji tal-UE, iżda li jista' jkun irriżulta minn żbalji ġenwini magħmula kemm mill-benefiċjarji li jitolbu l-fondi kif ukoll mill-awtoritajiet responsabbli li jagħtu l-pagamenti. Madankollu, jekk xi irregolarità ssir b'mod deliberat din tkun frodi. (Ara aktar fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill 2988/95)

OLAF jista' jinvestiga allegazzjonijiet ta':

  • frodi jew irregolaritajiet serji oħra li jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-fondi pubbliċi tal-UE, kemm id-dħul tal-UE, in-nefqa, kif ukoll l-assi miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-UE.
  • imġiba ħażina serja mill-Membri jew mill-persunal tal-Istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE.

OLAF ma jistax jinvestiga allegazzjonijiet ta':

  • frodi mingħajr ebda impatt finanzjarju fuq il-fondi pubbliċi tal-UE. Jekk jogħġbok irrapporta dawn l-allegazzjonijiet għand il-pulizija nazzjonali.
  • korruzzjoni li ma tinvolvix il-membri jew il-persunal tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE. Jekk jogħġbok irrapporta dawn l-allegazzjonijiet għand il-pulizija nazzjonali.
  • użu qarrieqi tal-logo tal-UEIt-traduzzjonijiet kollha disponibbli. jew l-isem tal-istituzzjonijiet tal-UE.

Kif tirrapporta lil OLAF

Tista' tikkuntattjana b'mod anonimu. M'hemmx formalitajiet. Agħtina biss informazzjoni kemm jista' jkun preċiża u dettaljata, inklużi dokumenti meta disponibbli. Tista' tikkomunika ma' OLAF b'waħda minn 24 lingwa uffiċjali tal-UE

Hu possibbli li wieħed jirrapporta kif ġej:

Onlajn permezz tas-Sistema ta' Notitfika ta' Frodi (anonima, bi trasmissjoni ta' dokumenti siguri) 
 
Mur fuq is-Sistema ta’ Notifika ta' Frodi
(disponibbli bl-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Olandiż)

Aktar dwar is-Sistema ta’ Notifika ta' Frodi Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Onlajn permezz tal-webform (mhux anonima, p.e. meħtieġa l-isem u l-indirizz tal-email, mingħajr ebda possibbiltà li jiġu trasmessi dokumenti)
 
Mur għal webform
(Disponibbli b'24 lingwa uffiċjali tal-UE kollha)

Irrapporta bil-posta 

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Membri tal-persunal tal-UE li jirrapportaw frodi

Jekk int membru tal-persunal tal-UE int għandek l-obbligu li tirrapporta każijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni, attivitajiet illegali oħra, jew kondotta professjonali li tista' tfalli serjament milli tħares l-obbligi tal-membri tal-persunal tal-UE.

Tista' tinforma jew lil membru mill-maniġment fl-istituzzjoni tiegħek jew lil OLAF dwar is-suspetti tiegħek. Jekk trid tinforma lil OLAF direttament, jekk jogħġbok ibgħatilna email.

Għal aktar tagħrif dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-whistleblowers fl-Istituzzjonijiet tal-UE, jekk jogħġbok ara l-Artikolu 22a u 22b tar-Regolamenti tal-Persunal.

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarju
L-aħħar aġġornament: 17/11/2015