Ziņot par krāpniecību

Šajā lapā ir visa būtiskā informācija un veidlapas, kuras var izmantot, OLAF ziņojot par krāpniecību.

Kas ir krāpniecība

Krāpniecība ir tīša maldināšana savtīgos nolūkos vai lai kādam nodarītu zaudējumus.

Pārkāpums ir rīcība, kas neatbilst ES noteikumiem un var negatīvi ietekmēt ES finansiālās intereses, bet tās iemesls var būt arī neuzmanības kļūdas, ko pieļāvuši naudas saņēmēji, pieprasot līdzekļus, un iestādes, kas atbildīgas par maksājumiem. Tomēr, ja pārkāpums ir bijis tīšs, to uzskata par krāpniecību.

Lūdzam ziņot, ja jums ir aizdomas par:

  • krāpniecību vai nopietnu nolaidību, kas var negatīvi ietekmēt ES finanses — ES ieņēmumus, izdevumus vai ES iestāžu līdzekļus;
  • smagiem ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumiem.

OLAF nevar izmeklēt apvainojumus

  • krāpniecībā, ja tā neskar ES finanses. Par tādiem gadījumiem lūdzam ziņot valsts policijai;
  • korupcijā, kurā nav iesaistīti ES iestāžu un struktūru darbinieki. Arī par šādiem gadījumiem lūdzam ziņot valsts policijai;
  • ES logotipa vai ES iestāžu nosaukuma negodīgā izmantošanā.

Ziņošana

Varat ar mums sazināties arī anonīmi. Nekādas formalitātes nav jāveic. Vienkārši sniedziet pēc iespējas precīzāku un sīkāku informāciju. Jūs varat sazināties ar OLAF jebkurā no 23 oficiālajām ES valodām.

Kā par krāpniecību var ziņot ES iestāžu un struktūru ierēdņi

Ja esat ES iestādes ierēdnis, jums ir pienākums ziņot par varbūtēju krāpšanu, korupciju, citu nelikumīgu rīcību vai tādu profesionālu darbību, kas var novest pie rupjiem ierēdņiem noteikto pienākumu pārkāpumiem.
Iekšējos ziņotājus, kas ievēro Civildienesta noteikumus par šo jautājumu, aizsargās no negatīvām sekām. Proti, netiks atklāta ziņotāja identitāte, kā arī tiks aizsargāta šīs personas mobilitāte un netiks pieļauts, ka ziņošanas dēļ tā saņem sliktu novērtējuma ziņojumu. Protams, lai Komisija spētu veikt šos aizsardzības pasākumus, personai ir jāatklāj sava identitāte iestādei.
Par savām aizdomām informējiet savu priekšniecību vai OLAF. Ja vēlaties informēt pa tiešo OLAF, atsūtiet mums e-pastu.

Sīkāka informācija par ziņotāja tiesībām un pienākumiem ES iestādēs atrodama Civildienesta noteikumu 22. a un 22. b pantā.

Internetā
Interneta veidlapa ziņošanai par krāpniecību
(angliski, franciski, vāciski, nīderlandiski)
Informācija par anonimitāti Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (paziņojums presei)

Pa e-pastu  
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Pa pastu
OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Brussels
Belgium

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs
Pēdējā atjaunināšana: 28/04/2015