Pranešimas apie sukčiavimą

Šiame puslapyje rasite visą svarbią informaciją, kaip pranešti OLAF apie sukčiavimą, ir atitinkamas formas.

Kas yra sukčiavimas?

Sukčiavimas yra apgaulė, kuria siekiama gauti asmeninės naudos arba padaryti kam nors nuostolių. (Plačiau žr. Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos (1995 m.) 1 straipsnį.)

Pažeidimas – tai veiksmai, kurie neatitinka ES taisyklių ir gali pakenkti finansiniams ES interesams. Pažeidimo priežastis gali būti netyčinės klaidos, kurių gali padaryti tiek lėšų gavėjai, tiek už mokėjimą atsakingos institucijos. Tačiau jei nusižengiama tyčia, tai vadinama sukčiavimu. (Plačiau žr. Tarybos reglamento 2988/95 1 straipsnį.)

OLAF gali tirti įtarimus, kad:

  • sukčiaujama arba esama kitų sunkių pažeidimų, galinčių pakenkti finansiniams Europos Sąjungos interesams (susijusių su ES pajamomis, išlaidomis arba ES institucijų turtu);
  • sunkiai nusižengia ES institucijų ir įstaigų nariai arba darbuotojai.

OLAF negali tirti įtariamų:

  • sukčiavimo atvejų, jei sukčiavimas neturi finansinio poveikio ES viešosioms lėšoms. Tokiu atveju apie savo įtarimus praneškite savo šalies policijai;
  • korupcijos atvejų, jei tarp korupcija įtariamų asmenų nėra ES institucijų ar įstaigų narių ar darbuotojų. Tokiu atveju apie savo įtarimus praneškite savo šalies policijai;
  • nesąžiningo ES logotipoVisi esami vertimai. arba ES institucijų pavadinimų naudojimo atvejų.

Kaip perduoti informaciją Europos kovos su sukčiavimu tarnybai

Kreiptis į mus galite anonimiškai. Jums nereikės atlikti jokių formalumų, tik pateikti kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją ir susijusius dokumentus, jeigu jų turite. Palaikyti ryšius su tarnyba OLAF galima bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų

Pranešti apie sukčiavimą galima taip:

Internetu, naudojantis pranešimo apie sukčiavimą sistema (anonimiškai, užtikrintas dokumentų persiuntimo saugumas) 
 
Eiti į pranešimo apie sukčiavimą sistemą
(anglų, prancūzų, vokiečių, olandų kalbomis)

Daugiau apie pranešimo apie sukčiavimą sistemą Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Internetu, naudojantis elektronine forma (neanonimiškai, t. y. reikia nurodyti vardą, pavardę ir adresą, nėra galimybės persiųsti dokumentus)
 
Eiti į internetinę formą
(visomis oficialiosiomis ES kalbomis)

Pranešimas paštu 

Europos Komisija
Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
1049 Briuselis
Belgija

Apie sukčiavimą praneša ES institucijų darbuotojai

Jei esate kurios nors ES institucijos darbuotojas, apie galimus sukčiavimo, korupcijos, kitos neteisėtos veikos arba su profesinių pareigų atlikimu susijusio elgesio, kuris gali būti sunkus ES institucijų darbuotojų prievolių pažeidimas, atvejus pranešti privalote.

Apie savo įtarimus galite pranešti savo institucijos vadovybės atstovui arba OLAF. Jei norite kreiptis tiesiai į OLAF, siųskite mums e. laišką.

Daugiau informacijos apie ES institucijose dirbančių asmenų, pranešančių apie pažeidimus, teises ir pareigas rasite Tarnybos nuostatų 22a ir 22b straipsniuose.

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai
Paskutinį kartą atnaujinta: 28/01/2016