Pranešimas apie sukčiavimą

Šiame puslapyje rasite visą reikalingą informaciją ir formas, kad galėtumėte pranešti OLAF apie sukčiavimą.

Kas yra sukčiavimas?

Sukčiavimas yra apgaulė, kuria siekiama gauti asmeninės naudos arba padaryti kam nors nuostolių.

Pažeidimas – tai veiksmai, kurie neatitinka ES taisyklių ir gali pakenkti finansiniams ES interesams. Pažeidimo priežastis gali būti netyčinės klaidos, kurių gali padaryti tiek lėšų gavėjai, tiek už mokėjimą atsakingos institucijos. Tačiau jei nusižengiama tyčia, tai vadinama sukčiavimu.

Praneškite, jei įtariate, kad:

  • sukčiaujama arba esama kitų sunkių pažeidimų, galinčių pakenkti finansiniams Europos Sąjungos interesams (susijusių su ES pajamomis, išlaidomis arba ES institucijų turtu);
  • sunkiai nusižengia ES institucijų ir įstaigų nariai arba darbuotojai.

OLAF negali tirti:

  • sukčiavimo atvejų, jei sukčiavimas neturi finansinio poveikio ES viešosioms lėšoms. Tokiu atveju apie savo įtarimus praneškite savo šalies policijai;
  • korupcijos atvejų, jei tarp korupcija įtariamų asmenų nėra ES institucijų ar įstaigų narių ar darbuotojų. Tokiu atveju apie savo įtarimus praneškite savo šalies policijai;
  • nesąžiningo ES logotipo arba ES institucijų pavadinimų naudojimo atvejų.

Kaip pranešti?

Kreiptis į mus galite anonimiškai. Jums nereikės atlikti jokių formalumų, tik pateikti kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją. Palaikyti ryšius su tarnyba OLAF galima bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

ES pareigūnų pranešimai apie sukčiavimą

Jei esate kurioje nors ES institucijoje dirbantis tarnautojas, apie galimus sukčiavimo, korupcijos, kitos neteisėtos veikos arba su profesinių pareigų atlikimu susijusio elgesio, kuris gali būti sunkus pareigūnų prievolių pažeidimas, atvejus pranešti privalote.
Pranešėjams apie pažeidimus bus suteikta apsauga nuo neigiamų padarinių: informacija apie jų tapatybę bus laikoma konfidencialia, gali būti imtasi su profesiniu judumu ir vertinimo ataskaitomis susijusių priemonių. Žinoma, tam, kad Komisija galėtų taikyti šias apsaugos priemones, apie pažeidimą pranešantis asmuo turi atskleisti savo tapatybę institucijai.
Apie savo įtarimus galite pranešti savo vadovams arba OLAF. Jei norite kreiptis tiesiai į OLAF, siųskite mums e. laišką.

Daugiau informacijos apie ES institucijose dirbančių asmenų, pranešančių apie pažeidimus, teises ir pareigas rasite Tarnybos nuostatų 22a ir 22b straipsniuose.

Internetu
Internetinė pranešimo apie sukčiavimą forma
(anglų, prancūzų, vokiečių ir olandų kalbomis)
Informacija apie galimybę pateikti anoniminį pranešimą Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (pranešimas spaudai)

Elektroniniu paštu 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Paštu
OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Brussels
Belgium

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai
Paskutinį kartą atnaujinta: 05/06/2015