Csalás bejelentése

Ezen az oldalon átfogóan ismertetjük a csalások bejelentésével kapcsolatos tudnivalókat. A bejelentésre szolgáló online nyomtatvány a lap alján baloldalt feltüntetett linken keresztül érhető el.

Mi minősül csalásnak?

A csalás mások szándékos megtévesztése személyes haszonszerzés vagy egy másik fél megkárosítása végett (lásd: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. évi egyezmény 1. cikkét).

Szabálytalanság az, ami nem egyeztethető össze az EU szabályaival, és ami kedvezőtlenül befolyásolhatja az EU pénzügyi érdekeit. A szabálytalanság származhat mind a pénzt igénylő kedvezményezettek, mind a kifizetésekért felelős hatóságok akaratlan hibájából. Ha azonban a szabálytalanság mögött szándékosság áll, akkor csalásról van szó(lásd a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkét).

Az OLAF-nak a következő esetekben van vizsgálati hatásköre:

  • ha uniós közpénzeket – akár az EU bevételét vagy kiadását, akár az uniós intézmények tulajdonában lévő eszközöket – kedvezőtlenül érintő csalás vagy más súlyos szabálytalanság gyanúja merül fel;
  • ha az uniós intézmények tagjainak vagy munkatársainak valamelyike súlyos kötelességszegést követett el.

Az OLAF nem folytathat vizsgálatot olyan esetekben, amelyekben

  • a bejelentett csalás nincs hatással uniós közpénzekre. Kérjük, ilyen esetekben forduljon a helyi rendőrségi szervekhez;
  • a korrupció gyanúja nem az uniós intézmények tagjainak vagy munkatársainak valamelyikével szemben merül fel. Kérjük, ilyen esetekben forduljon a helyi rendőrségi szervekhez;
  • az EU logójávalRendelkezésre álló fordítások. vagy az európai intézmények nevével való visszaélésekről van szó.

Hogyan lehet bejelentést tenni az OLAF-nak?

Ön névtelenül is felveheti velünk a kapcsolatot. A bejelentéshez nincs szükség formaságokra. Csupán arra kérjük, minél pontosabb és részletesebb információkat adjon meg, és – ha rendelkezésére állnak – csatoljon igazoló dokumentumokat is bejelentéséhez. Az OLAF-hoz az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén lehet fordulni. 

A következő módokon lehet bejelentést tenni:

Az online csalásbejelentő rendszer használatával (névtelenül, lehetőség van dokumentumok elküldésére titkosított módon); 
 
Ugrás a csalásbejelentő rendszer portáljára
(angolul, franciául, németül és hollandul érhető el)

További információk a csalásbejelentő rendszerről Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Internetes űrlapunk segítségével (név és e-mail cím megadásával, nincs lehetőség dokumentumok elküldésére)
 
Ugrás az űrlapra
(az EU összes hivatalos nyelvén elérhető)

Bejelentés postai úton 

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Csalás bejelentése az EU tisztviselői által

Ha Ön az EU tisztviselője, kötelessége jelenteni, ha esetleges csalásról, korrupcióról, más jogsértő tevékenységről vagy olyan szakmai magatartásról szerez tudomást, amely az EU-tisztviselők kötelezettségeinek súlyos megszegésének minősül.

Gyanújáról értesítheti akár saját intézményének felelős beosztású tagjait, akár az OLAF-ot. Ha Ön közvetlenül az OLAF-nak szeretne jelentést tenni, kérjük, küldjön e-mailt nekünk.

Ha további információt szeretne kapni az uniós intézményeken belüli visszaéléseket jelentő tisztviselők jogairól és kötelességeiről, kérjük, olvassa el a személyzeti szabályzat 22a. és 22b. cikkét.

Print versionDecrease textIncrease text
Eseménynaptár
Utolsó frissítés: 28/01/2016