Tuairiscigh calaois

Ar an leathanach seo tá gach eolas ábhartha agus na foirmeacha chun calaois a thuairisciú d'OLAF.

Cad is calaois ann?

Calaois, sin gníomh cluana d'aonghnó d'fhonn éadáil phearsanta a fháil nó caill a chur ar dhuine eile.

Mírialtacht, sin gníomh ná cloíonn le rialacha an AE agus ar dócha go mbeadh tionchar diúltach aige ar leasanna airgeadais an AE, ach a d'fhéadfadh a bheith ina toradh ar fhíor-earráidí a dhéanann tairbhithe a éilíonn cistí agus na húdaráis atá freagrach as íocaíochtaí a dhéanamh. Ach más d'aonghnó a dhéantar mírialtacht, ámh, ansin sin calaois.

Tuairiscigh má bhíonn drochamhras ort faoin méid seo a leanas:

  • calaois nó mírialtachtaí tromchúiseacha eile a mbeadh tionchar diúltach ionchasach acu ar chistí poiblí an AE, bídís ina n-ioncam nó caiteachas AE nó ina sócmhainní atá i seilbh institiúidí an AE.
  • mí-iompraíocht thromchúiseach ó Bhaill nó ó fhoireann institiúidí agus comhlachtaí an AE.

Ní féidir le OLAF na líomhaintí seo a leanas a imscrúdú:

  • calaois ná fuil aon tionchar airgeadais aici ar chistí poiblí an AE. Tuairiscigh a leithéid sin de líomhaintí chuig na póilíní náisiúnta.
  • éilliú ná baineann le Baill ná le foireann institiúidí agus comhlachtaí an AE. Tuairiscigh a leithéid sin de líomhaintí chuig na póilíní náisiúnta.
  • cuir aon líomhaintí den sórt sin in iúl don Ard-Rúnaíocht (embl@ec.europa.eu).

Tuarascáil

Is féidir dul i dteagmháil linn gan d'ainm a lua. Níl aon fhoirmeáltachtaí. Ach déan iarracht a bheith chomh cruinn, mionsonraithe agus is féidir. Féadfaidh tú cumarsáid a dhéanamh le OLAF in aon cheann de 24 teanga oifigiúil an AE.

Calaois arna tuairisciú ag oifigigh an AE (Sceithirí)

Más státseirbhíseach tú atá ag obair d'aon cheann d'institiúidí an AE, ní mór duit tuairisciú a dhéananh ar chásanna féideartha calaoise nó éillithe, gníomhaíocht neamhdhleathach eile, nó iompar gairmiúil a d'fhéadfadh a bheith ina mainneachtain thromchúiseach chun cloí le hoibleagáidí oifigeach.
Sceithirí a chloíonn leis an rialachán foirne ar an ábhar seo, cosnófar ó iarmhairtí diúltacha iad. Cuimsíonn sé sin céannacht an sceithire chomh maith le soghluaiseacht agus tuairisc foirne an duine lena mbaineann. Dár ndóigh, ionas go mbeadh an Coimisiún in ann na bearta cosanta sin a chur i bhfeidhm, beidh ar an duine lena mbaineann a (h)aithne a ligean leis an Institiúid.
Féadfaidh tú do dhrochamhrais a chur in iúl do d'ordlathas nó d'OLAF. Más mian leat eolas a thabhairt go díreach d'OLAF, cuir  r-phost chugainn.

Chun faisnéis bhreise a fháil faoi chearta agus oibleagáidí sceithirí laistigh d'Institiúidí an AE, féach Airteagal 22a agus 22b de na Rialúcháin Foirne.

Ar líne
Foirm ar líne chun calaois a thuairisciú
(as Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Ísiltíris)
Faisnéis faoi anaithnideacht Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (preaseisiúint)

Trí r-phost 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Tríd an bpost
OLAF - An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise
An Coimisiún Eorpach
Rue Joseph II, 30
1049 An Bhruiséil/Bruxelles
An Bheilg

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar
Nuashonrú is déanaí: 05/06/2015