Καταγγελία απάτης

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά δελτία για την καταγγελία απάτης στην OLAF.

Τι είναι απάτη;

Η απάτη είναι μια πράξη δόλου / παραπλάνησης εκ προθέσεως με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την πρόκληση ζημίας σε άλλον.

Παρατυπία είναι μια πράξη μη συμβατή προς τους κανόνες της ΕΕ, η οποία ενδέχεται να θίγει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Η παρατυπία μπορεί να οφείλεται σε πραγματικά σφάλματα στα οποία υποπίπτουν τόσο δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων όσο και αρχές αρμόδιες για τις πληρωμές. Όταν μια παρατυπία είναι ηθελημένη, τότε αποτελεί απάτη.

Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην OLAF αν υποψιάζεστε:

  • απάτη ή άλλες σοβαρές παρατυπίες που ενδέχεται να θίγουν τα δημόσια ταμεία της ΕΕ, είτε τα έσοδα ή τις δαπάνες της ΕΕ είτε στοιχεία ενεργητικού των θεσμικών οργάνων της,
  • σοβαρή παράβαση καθήκοντος από μέλη ή υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Η OLAF δεν μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες για τα εξής:

  • απάτη που δεν έχει οικονομικό αντίκτυπο στα δημόσια ταμεία της ΕΕ. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καταγγέλλονται στην εθνική αστυνομία.
  • διαφθορά που δεν αφορά μέλη ή υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καταγγέλλονται στην εθνική αστυνομία.
  • παραπλανητική χρήση του λογοτύπου της ΕΕ ή της επωνυμίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Υποβολή καταγγελίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανώνυμα. Δεν υπάρχουν διατυπώσεις. Απλώς δώστε μας όσο γίνεται πιο ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την OLAF σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Υποβολή καταγγελίας για απάτη - υπάλληλοι της ΕΕ (Πληροφοριοδότες)

Εάν είστε υπάλληλος σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχετε την υποχρέωση να καταγγείλετε ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς, άλλης παράνομης δραστηριότητας ή επαγγελματικής συμπεριφοράς που μπορεί να συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων των υπαλλήλων.
Οι πληροφοριοδότες που τηρούν τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης ως προς το θέμα αυτό προστατεύονται από δυσμενείς επιπτώσεις. Η προστασία αυτή καλύπτει την ταυτότητα του πληροφοριοδότη, καθώς και την κινητικότητα και έκθεση αξιολόγησης του εν λόγω υπαλλήλου. Φυσικά, προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τα προστατευτικά αυτά μέτρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα πρέπει να δηλώσει την ταυτότητά του στο θεσμικό όργανο.
Για τυχόν υπόνοιες, μπορείτε να ενημερώσετε είτε την ιεραρχία σας είτε την OLAF. Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε απευθείας την OLAF, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πληροφοριοδοτών που εργάζονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, βλ. Άρθρα 22α και 22β του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Μέσω Διαδικτύου
Ηλεκτρονικό δελτίο καταγγελίας για απάτη
(στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ολλανδικά)
Πληροφορίες σχετικά με την τήρηση της ανωνυμίας Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (δελτίο Τύπου)

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Ταχυδρομικώς
OLAF – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles
Βέλγιο

Print versionDecrease textIncrease text
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 05/06/2015