Anmeld svig

Her på siden finder du alle relevante oplysninger og formularer til at anmelde svig til OLAF.

Hvad er svig?

Svig er en bevidst vildledelse med henblik på personlig vinding eller for at skade en anden part.

En uregelmæssighed er en handling, der ikke er i overensstemmelse med EU's regler, og med potentiel negativ indvirkning på EU's finansielle interesser, men som kan bygge på reelle fejl begået af støttemodtagere eller af myndigheder med ansvar for udbetalingen. Hvis en uregelmæssighed begås forsætligt, er der tale om svig.

Anmeld det, hvis du har mistanke om:

  • svig eller andre alvorlige uregelmæssigheder med potentiel negativ indvirkning på EU's offentlige midler, hvad enten det er EU's indtægter eller udgifter eller EU-institutionernes aktiver
  • alvorlige forseelser begået af medlemmer eller ansatte i EU's institutioner og organer.

OLAF kan ikke undersøge påstande om:

  • Svig uden finansiel indvirkning på EU's offentlige midler. Sådanne påstande skal anmeldes til det nationale politi.
  • Korruption, der ikke involverer medlemmer eller ansatte i EU's institutioner og organer. Sådanne påstande skal anmeldes til det nationale politi.
  • Misbrug af EU's logo eller EU-institutionernes navn.

Anmeldelse

Du kan kontakte os anonymt. Der er ingen formaliteter. Du skal bare give os så præcise og detaljerede oplysninger som muligt. Du kan henvende dig til OLAF på alle 24 officielle EU-sprog.

Anmeldelse af svig for EU-ansatte (informanter)

Hvis du er tjenestemand i en af EU's institutioner, har du pligt til at anmelde mistanker om svig, korruption, anden ulovlig aktivitet eller arbejdsmæssig adfærd, som kan være et alvorligt brud på de forpligtelser, der påhviler tjenestemænd.
Informanter, der overholder denne vedtægtsmæssige forpligtelse, er beskyttet mod sanktioner. Det gælder både informantens identitet og den pågældende persons mobilitet og bedømmelsesrapport. For at Kommissionen kan anvende sådanne beskyttende foranstaltninger, skal den pågældende person naturligvis identificere sig selv over for institutionen.
Du kan underrette enten dit hierarki eller OLAF om din mistanke. Hvis du vælger at underrette OLAF direkte, kan du sende os en e-mail.

Hvis du vil vide mere om rettigheder og forpligtelser for informanter i EU-institutionerne, kan du læse personalevedtægternes artikel 22a og 22b.

Online
Onlineformular til anmeldelse af svig
(engelsk, fransk, tysk, nederlandsk)
Information om anonymitet Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) (pressemeddelelse)

Pr. e-mail
 
OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Med brev
OLAF – Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
Europa-Kommissionen
Rue Joseph II, 30
1049 Bruxelles
Belgien

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender
Seneste opdatering: 05/06/2015